Skogsfastighet

Torp med skog

Försäljningssätt

Anbud senast tor 24 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,5 ha
Skogsmark
25,0 ha
Skogsimpediment
2,9 ha
Inägomark
4,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 910 m3sk
Boyta
59 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÅSJÖ 2:38

Adress

Tåsjö 815 83359 Hoting

Om fastigheten

Torp med skog, högt och vackert beläget i vackra Tåsjödalen, ca 6 mil norr om Strömsund.
Areal om 32 ha varav 25 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 3 900 m³sk varav 2 900 m³sk är S1 och S2 skog.
Goda möjligheter till jakt och rekreation. Jakt i vvo om 7 600 ha.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Torp uppfört på murad källare. Stående träpanel, treglasfönster och plåttak.
Boarea 59 m2 och biarea 30 m2 enligt fastighetstaxering.
Vattenburen värme, ved/el panna i källaren, installerad 2013.
Enskilt vatten och avlopp,
Bottenplan inrymmer badrum, kök och vardagsrum. Köket utrustat med elspis och kylskåp,
Övervåning inrymmer hall, 2 sovrum samt 2 större garderober.
Fukt i badrum samt i källaren.

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader:
Uppvärmning och hushållsel ca 24 000 kr
Avlopp:
Sotning: 600 kr
Renhållning: 408 kr
Försäkring: 5 034 kr
Totalt: ca 30 042 kr

Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i trä uppförd på stenfot. Byggnadsmått ca 7 * 21 meter.

Äldre hus med hundgård norr om vägen

Äldre träbyggnad uppförd på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 5 *7 meter

Jordkällare norr om vägen

Jordkällare norr om vägen

Lekstuga

Lekstuga uppförd i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 25 ha med ett virkesförråd om 3 910 m³sk varav 2 976 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.
Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Tåsjö viltvårdsområde med en areal om 7 692 ha. Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra jaktlag, indelning sker i dialog med jaktledaren. Småvilt jagas på hela området.
Jakten övergår till köparen per tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten, se avdelning 2 i Skogsbruksplanen.
Inga övriga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten (källa: Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

För visning av byggnaderna kontakta Mäklarassistent Bengt Wiklander på tel: 070-681 23 72.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Väg

Fastigheten har del i Tåsjö östra bys vägsamfällighet, kostnad 1 570 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16 600 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter