Lantbruk

Tre fastigheter norr om Sälen

Försäljningssätt

Offentlig auktion senast fre 15 Nov, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,4 ha
Skogsmark
53,0 ha
Myr/kärr/mosse
11,0 ha
Inägomark
2,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
2 452 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN STORAGEN 3:3, 3:6, 3:8

Om fastigheten

Tre fastigheter nära Dalarnas västra fjällvärld. Fastigheterna omfattar totalt ca 68 ha, varav ca 53 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2450 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,5 m³sk per ha och år.
Storagen 3:3 har andel i Transtrand besparingsskog vilket medför visst skogsvårdsbidrag samt möjlighet till småviltsjakt på ca 25 000 ha.

Försäljningen avser tre fastigheter:
Storagen 3:3 och Storagen 3:6 om totalt ca 67 ha säljes tillsammans.
Malung- Sälen Storagen 3:8 om ca 0,4 ha säljes separat.

Uppskattat marknadsvärde:
Storagen 3:3 och 3:6 ca 1 000 000 SEK
Storagen 3:8 ca 25 000 SEK

Försäljningssätt: Offentlig auktion fredag 19-11-15 kl 15.00.

Plats: Olarsgården, (Hotell & restaurang Sälen), Olarsvägen 21, Sälen.

Anmälan till auktionen senast 2019-11-14 kl: 11:00.
Advokat Mats Bergh
God man
Tel. direkt +46 250 61 93 03
mbe@berghochstaaf.se

Auktions PM och övrig viktig information, se: www.berghochstaaf.se

Uppdrag i samarbete med LRF Konsults mäklare.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen avser: Storagen 3:3, 3:6 och 3:8.
Skogsbruksplanen upprättades 2019-09 av DSKSkog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 67,4 ha, varav 53 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2452 m³sk, varav ca 1100 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,5 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, övriga höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Storagen 3:3 ligger inom oregistrerad mark. Jakten är upplåten av Horrmundsåsens jaktlag. För frågor om medlemskap kontakta Ture Kristoffersson 070 669 60 22.​ Storagen 3:3 har möjlighet till småviltsjakt inom Transtrands Besparingsskog om ca 25 000 ha. Läs mer på www.transkog.se.
Storagen 3:6 och 3:8 ligger inom oregistrerad mark.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Transtrands fiskevårdsområde. Läs mer om fiske i området på www.transtrandfiske.se.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna 3:3 och 3:6 ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.
God man överlämnar ansökningshandling i samband med att kontrakt skrivs. Vid avslag återbetalas handpenning till köpare.

Besiktning och undersökningsplikt

Anbudsgivaren har att själv besiktiga och undersöka fastigheterna. Uppgifterna i beskrivningarna och samtligt underlag lämnas enbart för att underlätta egen undersökning och ger endast en översiktlig beskrivning av fastigheternas beskaffenhet. I köpekontraktet intas en klausul där det betonas att uppgifterna endast är ungefärliga och inte kan grunda köprättsligt ansvar. Den som köper fastighet måste ovillkorligen själv inhämta uppgifter som ligger till grund för sitt beslut.

Offentlig auktion

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Till god man att ombesörja auktionen har tingsrätten förordnat advokat Mats Bergh.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Stuga

Storagen 3:8 har en stuga i renoveringsbehov.

Friskrivning

Säljaren kommer att friskriva sig och övriga uppgiftslämnare för eventuella fel och brister i fastigheterna, s.k. ”Jordabalksfriskrivning”, varför köparen bör vara noggrann vid sin besiktning. Köparen har sålunda inte rätt till skadestånd eller ersättning i efterhand. Beskrivningarna kan inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Fastighetsbeskrivning

God man förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter