Lantbruk

Trevlig gård i Mallbacken Sunne

Högstbjudande

1 250 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
16,2 ha
Skogsmark
13,4 ha
Åkermark
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 792 m3sk
Boyta
100 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Sunne Öjenäs 1:21 & 1:98, Sunne Lysviks-Backa 1:44, Sunne Strandvik 1:37

Adress

Mallbacken 220 68697 Lysvik

Om fastigheten

Trevligt belägen gård i Mallbacken norr om Sunne med bostadshus i 1½-plan och flera ekonomibyggnader i varierat skick. Gården består av totalt 16 ha mark varav 13 ha skogsmark fördelat på 4 skiften samt 3 ha åkermark i direkt anslutning till gården. Enligt skogsbruksplanen är det totala virkesförrådet ca 1 800 m3sk varav 43% är tall, 38% gran och 19% löv. Fastighetens medelbonitet är 5,9. Välkommen på visning!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

1 ½-plansvilla från mitten av 40-talet i högt trevligt läge med utsikt över åkermarken. Entréplanet inrymmer hall, kök, sovrum, vardagsrum och badrum. Övre plan inrymmer två större sovrum samt en mindre hall och badrum. Huset är i enklare standard och visst renoveringsbehov förekommer. Huset är dränerat 2011. Godkänt avlopp med infiltrationsbädd från 2010. Borrad brunn från 40-tal med hydrofor. Fiber finns indraget i köket. Jordvärme med vattenburen värme och nya element i kök samt sovrum på övre plan.

Ladan

Rymlig lada i bra skick.

Stall

Äldre stallbyggnad.

Garage

Äldre garage i mkt dåligt skick.

Uthus

Äldre uthus i mkt dåligt skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Gunnar Johansson. Planen är framräknad 2016-2019 av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 13,4 ha med ett virkesförråd om 1 792 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av föreslagna skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Se skogsvårdsåtgärder i upprättad skogsbruksplan.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föreslagna åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kommande avverkning

Avverkning om ca 650 m3sk kommer ske via Stora Enso hösten 2019. Detta är borträknat från det totala virkesförrådet och omfattar avdelning 5 och 10 i skogsbruksplanen.

Åkermark

Fastiheten har ca 3 ha åkermark i direkt anslutning till gårdscentrum. Dessa lånas idag av intilliggande gård för bete.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade fornlämningar på fastigheten i form av fångstgropar. Dessa är belägna norr om stora ekonomibyggnaden.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Enligt regler om förvärv inom omarronderingsområde krävs alltid förvärvstillstånd inom omarronderingsområden, dock inte om man är nära släkt. Kostnaden för förvärvstillstånd är för närvarande 0 kr inom Lysvik. För juridisk person gäller särskilda regler.

Jakt

Fastigheten ingår i Lysviks VVO och Jangens ÄSO.

Visning

Se visning under visningstider. Anmälan krävs. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingret på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre penningar Öjenäs 1:21 - 6:13 Öjenäs 1:98 - 4 Lysviks-Backa - 2:4 3/7

Flera fastighetsbeteckningar

Fastigheterna är samtaxerade och säljs företrädesvis tillsammans. Även separata bud mottages dock.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 67 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter