Lantbruk

Trevlig gård med skog i Rättvik

Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 3 sep, kl 14:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,6 ha
Skogsmark
13,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Inägomark
3,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
1 822 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK Söderås 13:14 och Utanåker 10:11

Adress

Söderås Knåpgatu 1 795 90 Rättvik

Om fastigheten

Trevlig gård i byn Söderås, ca 6 km söder om Rättvik. Fruktträdgård och gott om uthus, såsom ladugård, härbre, jordkällare och en smedja.
Försäljningen avser två fastigheter om totalt ca 18 ha, varav ca 13 ha är produktiv skog. Virkesförråd ca 1 800 m³sk. Medelbonitet ca 6, 2 m³sk/ha/år. Jakt i viltvårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

3D-foto

Fakta

Områsedsbeskrivning

Söderås är en by i utkanten av Rättvik med en otrolig utsikt över Siljan och byarna runt Rättviken. I Söderås finns bl.a. grundskola, sommaröppet café, elljusspår, trädgårdsbutik, gångavstånd till Rättviks centrum och närhet till naturen.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Gården

Gården ligger bra till i den fina byn Söderås. Stort bostadshus och rymliga uthus. Många vackra detaljer såsom takmålningar, spegeldörrar, kakelugnar och trägolv. Fin ombonad trädgård med många fruktträd och en flaggstång.

BOSTADSHUS
Två plan med en isolerad vind. 5 rum och kök, samt en liten toalett och ett badrum. Utbyggnad under balkongen med yttre hall och badrum.

Boyta enligt fastighetsutdrag: 150 m²
Stomme: timmer
Grund: murad grund, delvis källare under, där gammal vattenpump står, trädetaljer vid nergången är mycket murkna
Fönster: kopplade tvåglasfönster
Vatten: kommunalt vatten, det finns även en egen grävd brunn på gården
Avlopp: kommunalt avlopp
Tak: lertegeltak med snörasskydd och hängrännor
Fasad: stående rödmålad lockläktpanel
Uppvärmning: direktverkande el, vedspisar i köken, kakelugnar i vardagsrummet och i sovrummet, vedspis med insats i vardagsrum
El: delvis ojordad
Skorsten: murad skorsten. Eldstäder och rökkanaler besiktigade utan avvikelser i augusti 2016, anmärkning: glidskydd saknas för stegen och takstege bristfälligt förankrad. Ny besiktning beställd
Fiber: finns draget i byn men är inte inkopplat i huset. Uppskattad kostnad ca 25 000 kr.

Entréplan
Rymlig hall med trapp till övervåningen, delvis vävtapet, plastmatta och omålad takpanel. Bröstpanel i trappen. Skrubb under trappen.
Stor och ljus sal med kakelugn, fint trägolv, tapet och målat papptak med dekormålning.
Vardagsrum med fint trägolv, målat papptak, mycket slitna tapeter och en öppen spis med kamininsats.
Stort ljust kök med plastmatta, köksinredning i mörk träimitation, målat trätak med breda plank. Äldre vitvaror, rostfri diskbänk och vedspis, kaklat.
Badrum med äldre våtrumsmatta och -tapet, målat papptak. WC, handfat, badkar och en äldre tvättmaskin.

Övervåning
Liten trapphall med fint trägolv, vävtapet omålad pärlspont i taket. Utgång till den rymliga balkongen, som vetter mot trädgården.
Genomgångspassage med en garderob och dörr till vindstrappan.
Ljust och trevligt sällskapsrum/sovrum med inbyggda garderober och skåp. Tapet, fint lackat trägolv med breda plank, mycket fint laserat trätak.
Rum med liten köksavdelning. Smal vedspis och en mindre elspis, två plattor. Kort rostfri diskbänk, kaklat. Fint lackat trägolv, tapet och målad pärlspont i taket.
Liten toalett med äldre våtrumsmatta och -tapet, målat papptak. WC och handfat.
Väldigt trevligt sovrum med gott om ljusinsläpp, inbyggda garderober och en fin kakelugn. Plastmatta, tapeter och målad pärlspont i taket.

Vind
Isolerad vind under taknocken, två avdelningar med gott om förvaringsutrymme. Fönster i vardera gavel.
Ljust och trevligt sällskapsrum/sovrum med inbyggda garderober och skåp. Tapet, fint lackat trägolv med breda plank, mycket fint laserat trätak.

EKONOMIBYGGNADER
Varierande skick på fastighetens uthus. Ekonomibyggnadslängan inrymmer bl.a. förråd, vedbod, garage, fejs och loge. På gården finns även ett härbre, en fuktig jordkällare och en länga med gammal bagarstuga och förråd. Tyvärr är bakugnen utriven sedan länge. På andra sidan byvägen ligger gårdens närmaste åkerlapp och en smedja.

Kända fel

Det finns en gammal vattenskada från avloppsventilationsröret, från taket ner till bottenvåningen. Syns i taket i köket och toan uppe och i skrubben i köket nere.

Tidigare vattenskada från en rinnande kran på övervåningen, syns på golvet i köket upp och i taket i köket nere.

Jordkällaren är i dagsläget väldigt fuktig.

Trädetaljer vid nergången till källaren under huset är
mycket murkna.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Inägomark

Åkermarken, ca 3,4 ha, är muntligen upplåten för höslåtter till Lantbruksskolan.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Skogspartner AB inför försäljningen, hösten 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 13,7 ha med ett virkesförråd om totalt 1 822 m³sk. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

En liten avdelning är i Skogsbruksplanen målklassad med naturvårdsmål.

Forn- och kulturlämningar

Genom Söderås går flera registrerade Övriga kulturlämningar med beteckningen Färdväg, som berör fastigheterna. RAÄ-nummer Rättvik 215:1 och 366:1
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheterna ligger främst inom Rättviks Södra VVO, ca 13 000 ha. Två små skiften ligger inom Boda-Bingsjö ÄSO, varav ett även i Boda Bingsjö VVO.

Fiske

Fastigheten ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer under länken nedan.

Vägar

Söderås 13:14 har del i:
Rättvik Söderås GA:1 som förvaltas av Södra Rättviks Samfällighetsförening, Rättvik Söderås GA:3 som förvaltas av Söderås Samfällighetsförening och Rättvik Altsarbyn GA:1 som förvaltas av Österängarna-Mårtanbergs Samfällighetsförening.

Utanåker 10:11 har del i:
Leksand Norr Lindberg GA:1 som förvaltas av Brossens Samfällighetsförening och Rättvik Born GA:1 som förvaltas av Norra Ljugarens Samfällighetsförening.

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda.

Söderås 13:14 belastas av tre ledningsrätter gällande starkström och ett avtalsservitut gällande ledning.
Utanåker 10:11 belastas av ett officialservitut gällande kraftledning expropriation.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Städning

Fastigheterna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick. Traktor och åkgräsklippare ingår.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 675 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter