Lantligt boende

Trevlig mindre gård i närhet till Söderhamn

Utgångspris

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 15 sep, kl 18:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,6 ha
Skogsmark
6,1 ha
Inägomark
6,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
401 m3sk
Boyta
150 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN STYVJE 7:27

Adress

Styvje 383 82694 Norrala

Om fastigheten

Lantligt boende på mindre gård i Styvje, gården ligger väster om E4:an i närhet till Söderhamn.

Välskött och praktiskt boende med rymligt kök med hög standard. Stor lättskött tomt med bostadsbyggnad i söderläge.

Praktiskt ekonomibyggnader med möjlighet till verksamhet och djurhållning. Grusad avställningsplats på ca 1000 kvm.

Runt gården finns det ca 6 ha inägomark för bete för hästar eller får. Betesmarken och en del av skogsmarken är stängslat.

6 ha skogsmark och jakt i viltvårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 2-plan. Byggd på torpargrund med både timmer och regelstomme. Fasaden består av stående träpanel och taket är beklätt med plåt. Tre-glas fönster. Tak över entré och inglasad altan övre plan, samt ett altandäck. Fiber indraget (Söderhamn Nära).

Enskilt vatten från brunn och avlopp till enskild trekammarbrunn med infiltration. Uppvärmning sker genom jordvärme från 2003, vattenburet system. Golvvärme på nedre plan, samt vedspis i köket. Värmeåtervinning.

Stor tomt med bostadsbyggnad i söderläge samt trädgård med fruktträd och bärbuskar.

Bostadens nedre plan inrymmer: hall/entré, kök med hög standard från 2012, separat wc och stort vardagsrum.

Övre plan inrymmer: möblerbar hall som användas som vardagsrum, badrum med wc, dusch och badkar samt tvättmaskin, kontor och tre sovrum varav ett större, samt två klädkammare för förvaring.

Bryggstuga

Byggnaden inrymmer: äldre kök och ett rum. Byggd i en stomme av timmer med stående träpanel från 2010, tre-glas fönster från 2010 samt plåttak från 2010. Byggnaden är även tilläggsisolerad 2010. Byggnadsyta ca 65 m².

Verkstadsbyggnad

Byggnaden inrymmer: verkstad med travers, garage, grovkök, toalett, bastu, hoppyrum och förråd. Pannrum med kulvert till bostadshus. Byggd i en stomme av timmer med stående träpanel samt plåttak. Byggnadsyta ca 130 m².

Carport

Byggnaden inrymmer: garage med plats för två bilar. Byggd i en stomme av trä med stående träpanel samt plåttak. Byggnadsyta ca 50 m².

Ladugård

Byggnaden inrymmer: Ladugårdsdel med en höskulle ovanpå. Byggnaden är uppförd på gjuten platta, med en stomme i trä med stående träpanel samt plåttak. Byggnadsyta ca 135 m².

Maskinhall

Öppen maskinhall i gott skick. Byggd i en stomme av trä med plåtfasad samt plåttak. Byggnadsyta ca 210 m².

Äldre snickarbod & Jordkällare

Byggnaden inrymmer: Förrådsutrymmen. Byggd i en stomme av timmer, samt plåttak. Under snickarboden finns en stensatt jordkällare. Byggnadsyta ca 60 m².

Vedbod

Byggnaden inrymmer: Vedbod och garage. Byggd i en stomme av trä med stående träpanel samt plåttak. Byggnadsyta ca 45 m².

Allmänt

Lantbruksfastighet belägen ca 5 km norr om Söderhamn i Söderhamn kommun. Bostadsbyggnad och flera ekonomibyggnader. Ungefär 13 hektar mark jämt fördelat mellan skogs och inägomark i ett och sammanhängande skifte. Jakt i viltvårdområde.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 13,6 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 12,92 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då fastigheten nyligen bildats genom avstyckning och ännu ej åsatts något taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Skog & Fritid. Planen är tillväxtberäknad och uppdaterad till och med augusti 2019 av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 6,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 400 m³sk. Medelvolymen per hektar är 66 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,0 m³sk per hektar. Åldersfördelningen på fastigheten är har sin tyngdpunkt mot yngre växande skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken omfattar totalt 6,1 ha enligt skogsbruksplanen. Inägomarken är belägen i anslutning till gården och är till stora delar stängslat. Marken är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.​

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastighetens. Det finns en sumpskog registrerade, berörande avdelningarna 1 och 9 i skogsbruksplanen (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Söderhamn Norrala Södra viltvårdsområde. För mera information se deras hemsida www.soderhamnnorralavvo.se.

Vägar

Fastigheten har del i vägar, Söderhamn Styvje Ga:5 som förvaltas av Styvje samfällighetsförening.

Energideklaration

Energideklaration utförd. Finns som bilaga på vår hemsida eller kontakta mäklare för mera information.

Visning

Enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för visning av byggnader. Skog och inägomark besiktigas på egen hand.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter