Fritid, tomt & övrigt

Två tomter vid Milsbosjön

Högsta bud

310 000 kr

Utgångspris: 150 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Svedgården 3:3 & 3:4

Adress

Milsbo 119 prel 781 94 Borlänge

Om fastigheten

Två tomter vackert och högt belägna med utsikt över Milsbosjön. Förhandsbesked på bygglov. Servitut på båt och badplats ca 130 meter från tomtgränsen. Tomterna ingår i försäljning av den övriga marken men kan säljas separat.

Bilder

Fakta

Byggrätt, anslutningar m.m.

För information om möjlighet att dra el, vatten och avlopp samt kostnad kontakta Borlänge energi via mail eller bilagt dokument. I dagsläget finns det kommunalt vatten draget till området men inte avlopp.

Servitut som avser rätt till vattenledning bildas till förmån för styckningslotterna Svedgården 3:3 och Svedgården 3:4 enligt aktbilagor KA1-KA2

Vatten- och avloppsfrågan löses genom enskilt avlopp samt genom anslutning till befintlig kommunal vattenledning på stamfastigheten. Servitut som avser rätt till att dra vattenledning över stamfastigheten fram till anslutningspunkten för kommunal vattenledning bildas därför till förmån för styckningslotterna Svedgården 3:3 och Svedgården 3:4.

Utfart bedöms kunna ske på angränsande enskild väg. Formell rätt att använda vägen bör lösas i en framtida anläggningsförrättning.

Styckningslotterna överlåts inteckningsfria

Tomterna är nybildade varför inget taxeringsvärde kan redovisas.

Svedgården 3:3 omfattar 4 982 m²
Svedgården 3:4 omfattar 3 629 m²

El; 27 625 kr
Kommunalt vatten; 58 250 kr till tomtgräns

Förrättningen avslutas 13 december och förväntas vara registrerad ca fem dagar därefter.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter