Skogsfastighet

Ulvereds Hjorthägn

Högstbjudande

22 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
157,7 ha
Skogsmark
102,9 ha
Myr/kärr/mosse
40,9 ha
Inägomark
11,0 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
0,4 ha
Vatten
1,2 ha
Virkesförråd
16 600 m3sk
Boyta
70 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Laholm Ulvered 1:9

Adress

Ulvered 108 31292 Laholm

Om fastigheten

På fastigheten drivs det unika företaget Ulvereds hjorthägn, ett innovativt och småskaligt landsbygdsföretag med ett flertal inriktningar.
Med sitt unika läge i ett kuperat gammalt odlingslandskap erbjuds besökare en helhetsupplevelse av djur, natur och mat av vilt i en trolsk miljö.
På fastigheten finns restaurang, konferenslokal, gästboende och eget slakteri, 25 ha hjorthägn och dammar med ädelfisk och kräftor. Ulvereds Hjorthägn är ett landsbygdsföretag i tiden med stor utvecklingspotential inom mat, konferens, hotellverksamhet, retreat och naturturism.

Fastighet om 158 ha varav 103 ha är skogsmark med god tillväxt. Virkesförråd om 16 600 m³sk och medelbonitet om 8,3 m³sk. Fastigheten har en tyngdpunkt på äldre gallringsskogar som står på tillväxt och skog med visst röjningsbehov där fortsatt aktiv skötsel kan ge möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Tvåplanshus från början av 1900-talet. Boarea enligt taxeringsinformationen 70 m². Används idag främst som kontor.

Planlösning
Nedre plan: Stor hall, kök med bl a vedspis och inbyggt skafferi, grovingång och två vardagsrum varav ett har kamin. Övre plan: 3 sovrum, hall.

Rävgrytet

Vacker stenbyggnad med 2-kupigt tegel, fönster med spröjs. På nedre plan finns en pub med plats för 25 -30 gäster. Med egen ingång på övre plan finns ett sovrum med 4 bäddar.

Restaurang och Gårdsbutik

Byggnad uppförd 2010 med träregelstomme, fasad av stående träpanel, betongpannor på tak och golv av massiv ek förutom i kök där det är kakel och klinker. Golvvärme vid toaletter, hall och kök, i övrigt luftburen värme med klimatanläggning för såväl kyla som värme.

Restaurang för ca 100 sittande, bar och öppen spis. En trappa upp ligger gårdsbutiken där besökare har möjligheten att köpa med sig färska, frusna eller förädlade delikatesser samt en mysig caféavdelning om besökaren vill avnjuta delikatesserna på plats.

Restaurangen kan möbleras om för att anpassas till större konferensgrupper om ca 50 deltagare.

Konferenslokal

Enplansbyggnad med utsikt mot hjorthägnet. Lokalen är lämplig för grupper om 5 - 15 personer.

Stugor/bäddar

Bostadshuset har 3 sovrum med 2 bäddar i varje rum.

Campingstugor. 2 enklare stugor med 3 bäddar i varje.

Toalett och dusch finns i en separat byggnad.

Slakteri

Fullutrustat slakteri med utrymme för styckning och förädling.
Slakteridel med gjuten platta på mark, helkaklat och rostfritt. Efterföljande kylrum med räls i taket. Därefter styckningsutrymme med möjlighet till förädling.

Slakteriet/styckningsdelen är utrustat med bland annat vakuummaskin av modell Original Henkelman Polar 80, packningsutrymme. Bandsåg av modell MADO Perfekta Plus. Knivdestilator. Köttkvarnar, Diskmaskin 2 kylrum varav det ena är för färdiga produkter. 2 WC, 1 duschutrymme samt 1 badrum med dusch.

Kapacitet slakteriet: ca 5 000 djur/år
Kylrum: ca 30 djur, 90 djur/vecka

Byggnadssätt

Uppvärmning genom el och bergvärme (2010). Eget avlopp (2010), dimensionerat för större verksamhet. Egen brunn, ca 85 m djupborrad. Fiber är inkopplat till kontoret men är ej ännu anslutet. Fläktsystem, godkänt vid byggnation.

Vägbeskrivning

Från Halmstad: Kör väg 25 till Skedala. Tag av höger mot Mästocka. Följ vägen till kommungränsen mot Laholm, följ därefter skyltning mot Ulvereds Hjorthägn.

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014 av Johan Hägerdal.
Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive växtsäsongen 2018.
Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 103 ha med ett virkesförråd om 16 600 m³sk, varav 6 200 m³sk är S1-skog.
Medelbonitet på 8,3 m³sk per ha. Medeltal 162 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 9 % tall, 82 % gran, 1 % ek, 2 % lärk och 6 % löv. Ojämn åldersfördelning med hög andel äldre gallringskog som ett resultat av storbranden på 60-talet. Ca 25 % av skogsmarksarealen är under 10 år.

Till större del består fastigheten av barrskog på frisk mark omgiven av stora myrområden.

På fastigheten är 3 avdelningar, totalt 5,5 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte), Det motsvarar 5,3 % av den produktiva skogsmarken. 7 % av den produktiva skogsmarken är E2-eller E3-skog, lågproducerande skog av hagmarkskaraktär eller område beskogat med ett för marken olämpligt trädslag.

Skogsvård

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 5 avdelningar, sammanlagt 20,2 ha, gallring av 5 avdelningar om 4,6 ha och naturvårdshuggning i avdelning 35, om 1,4 ha. Återväxtkontroll bör göras av 4 avdelningar, sammanlagt 7,3 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Historik

I slutet av 1980-talet köpte familjen Ekdahl skogsfastighet i Ulvered. På fastigheten fanns även ett äldre skogshemman från 1860. Med det vackra läget i Hallands inland såg familjen potentialen och möjligheten att göra något annorlunda med sin fastighet. Ett hjorthägn anlades och ett gårdsslakteri byggdes, det blev början på Ulvereds Hjorthägn. Ett lokalt och småskaligt grossistföretag med försäljning av hjort och vilt som drivs med stort personligt engagemang och passion. En anläggning som ger besökare en unik helhetsupplevelse av djur, natur och mat. Här bjudes det på så väl smakliga julbord som Burn's night, en whisky kväll, till minne av den nationalskalden Robert Burns, där man får smaka både goda whisky och historier från Skottland.

Verksamheten

Verksamheten består av tre delar: Besöksnäring av olika karaktär bl.a företagsarrangemang (konferenser, middagar för internationella gäster m.m) ,privata tillställningar; bröllop, födelsedagar, arrangerade bussturer, och privat turism bl. a vandrare och cyklister.

På gården finns 14 sängplatser, av enklare slag, men charmigt. Gästerna har även möjlighet att kombinera sin vistelse i Ulvered med
diverse aktiviteter, som terrängpromenad med olika skjutövningar i skogen m.m, barkurser, matlagning utomhus eller inomhus i Ulvereds kök.

Restaurangen är öppen hela året för bokningar och på angivna tider för allmänheten.

Försäljning av viltkött och charkuterier av hög kvalité från vårt gårdsslakteri och gårdsbutik till privatkunder och restauranger i närområdet har gjort Ulvereds Hjorthägn till en småskalig viltgrossist med gott renommé.

Den tredje delen består av skogsnäringen.
Med det unika och svårkopierade läget och med skogen i förgrunden, finns en stor potential att utveckla Ulvereds Hjorthägn för bl.a inhemsk och inter-
nationell turism i framtiden.

Verksamheten har fått flera utmärkelser och har haft flera kända namn på besök. Bl a Per Moberg, Mannerström, Carl-Jan Grankvist och Stefan Holmström.

Besök verksamhetens hemsida på www.ulvereds.se

Inägomark

En lantbrukare har sina djur på bete på marken som inte är hägnad. Inget arrende finns, enbart en muntlig överenskommelse som rullar på från år till år. Inga stödrätter medföljer.

Hjorthägn

På fastigheten finns 25 ha hägn och ytterligare 10 ha hägn arrenderas av en granne. Hägnet håller för närvarande ca 200 djur, varav merparten är dovhjortar och resterande ca 10 kronhjortar.

Jakt

Fastigheten håller goda stammar av älg, vildsvin och rådjur. På fastigheten finns bland annat två välfungerande åtelplatser. De hägnade hjortarna göra att även frilevande hjortar av såväl dov- som kronhjort lockas till området. Jakten förbehålls säljaren till 2019-06-30.

Fiske

På fastigheten finns flera dammar med kräftor och ädelfisk.

Mantal

Fastigheten har 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

På fastigheten finns det 7 sumpskogar registrerade. Natura 2000-området Tönnersjömålet och Mästocka skjutfält gränsar mot fastighetens sydöstra hörn och södra delen av avdelning 36. Inga nyckelbiotoper fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Enligt uppgifter i skogsbruksplanen förekommer det kulturminnen, bl. a husgrunder, odlingsspår, äldre vägar och stigar, att vara uppmärksam på vid åtgärder i skogen.

Hyresmark och Hyreshusbyggnad

Byggnad på ofri grund. Ägs av Laholms kommun och består av en kalkdoserare. Ingen hyra har utgått däremot så har även de egna dammarna kalkats som kompensation.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Beläget i Hallands inland i Veinge-Tjärby distrikt ligger fastigheten i ett vackert kultur- och skogslandskap. I området finns flertalet historiska platser och naturområden som är värda att besöka. Lilla Tjärby sjö som både är badbar och har fiskrikt vatten, Tjärby kyrka och Örelids gravfält med bl a gravhögar från bronsåldern, Hollandsbjär Naturreservat där Hallands landskapsblomma går att finna i blom under sommaren, Göstorps skog där man kan få uppleva känslan av urskogsliknande biotoper med kärr på sluttningarna i söder och ädellövskogarna i norr.

Närmaste tätort är Simlångsdalen (16 km). Här finns bensinstation, mataffär som även är postombud samt en pizzeria. Strax söder om orten ligger naturreservatet Danska fall, här kan du njuta av långa skogsvandringar genom öppna marker och gammal bokskog men framför allt beskåda vattenfallet. Hallandsleden löper genom reservatet.

Fastigheten tillhör Laholms kommun. Till Laholm tar du dig på ca 30 min (29 km). Laholm ligger vid ån Lagans utlopp i Laholmsbukten och är den äldsta och minsta stad i Halland. Här finns vårdcentraler, bibliotek, mataffärer, caféer, restauranger, både kommunala och enskilda förskolor, grundskolor och Osbecksgymnasiet. Shoppingsmöjligheter både för den byggsugne som den som vill koppla av med en ny bok.
I Laholm finns möjlighet att få upplevelser av varierande slag. För den kultur- och historieintresserade finns över 30 offentliga konstverk i stadskärnan, den medeltida stadskärnan Gamleby, Stortorgets rådhus från 1700-talet, teckningsmuseum och Lagaholms slottsruin.
För den som önskar få motion finns ett stort utbud av anläggningar, t ex fotbollsplaner, parkouranläggning, utegym, friidrott- och multisportsarenor, golfbanor och vandringsstigar. Med närheten till havet finns också möjlighet till vindsurfing, paddla kanot, fiska i Lagan som kan stoltsera med ett av landets bästa lax- och öringvatten eller varför inte bada längs en tolv kilometer barnvänlig och sammanhängande strand i Mellbystrand och Skummelövstrand.

Till Halmstad tar du dig på ca 25 min (26 km). Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs den gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-talsslott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.
För den badsugne finns Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål. Andra populära turistmål i Halmstad är Sandhamn, stadsdelen Kärleken och Hagöns naturreservat.
I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.
Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste del, RV15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Blekinge och RV24 förbinder Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Tågtrafiken på Västkustbanan trafikeras av Öresundstågen samt av SJ. För tidtabeller och annan information, se resp. hemsida: https://www.oresundstag.se/ och www.sj.se

Från Laholm är det ca 3 mil till både Ängelholms och Halmstads flygplats. Ängelholm trafikeras av BRA och SAS, Halmstad City Airport trafikeras av Kullaflyg och NextJet. Alla med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 870 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter