Lantbruk

Underbara avkrokar

Högstbjudande

700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
23,2 ha
Skogsmark
14,0 ha
Skogsimpediment
7,5 ha
Åkermark
1,7 ha
Virkesförråd
1 162 m3sk
Boyta
118 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅNGE SÄTER 2:19

Adress

Säter 160 84193 Östavall

Om fastigheten

Välkommen till underbara avkrokar och härliga Haverö! Ett smultronställe med vackra och trolska miljöer som ger dig inre ro och lugn. Om sommaren förvandlas området till en levande byggd med utställningar på välbesökta Haverö Strömmar, konserter på Eldnäset och en hembygdsgård som erbjuder fika eller en svängom på midsommardansen. I byn Säter ligger denna gård med byggnader som kan behöva en varm hand. Tre skiften om 23,2 ha skog varav 14,0 produktiv skog Jakträtt inom 3300 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Boningshus

Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Betong
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster

Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp
Uppvärmning: Bergvärme
Ventilation: Självdrag

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:
Entréplanet inrymmer hall, kök, kammare, sal och en mindre wc.

Köket är rymligt och har gammal lantlig stil. Här finns: spis, fläkt och ett kyl/frysskåp.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Innanför köket ligger en kammare. Härifrån tar du dig vidare till salen.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Rymlig sal med fönster åt två håll och som nås även från hallen.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:
Övre plan inrymmer hall, två sovrum och ett kök. Från den övre hallen nås en balkong.

Sovrum 1 har tapet på vägg och plastmatta på golvet
Sovrum 2 är master bedroom och har tapet på vägg och trägolv.

Kök med vedspis, enkelt köksskåp och diskbänk.

PLANLÖSNING KÄLLARPLAN:
Källarplan inrymmer en tvättstuga, duschrum, matkällare och ett garage.

Huset har genomgående äldre och enklare inredning. Gammal el.

Ladugård

Byggnad med timmerstomme och plåttak, betonggolv i dåligt skick, gällbotten, ladugårdskammare, hönshus och två förråd.

Gammelstuga

Lösvirkesbyggnad med takpannor.

Gamla handelsboden

Gården har varit en gammal mjölkgård förr i tiden och här såldes det mjölk.
Lösvirkesbyggnad med pannplåt. Idag är det delvis förråd och delvis carport.

Kornlada

Timrad byggnad med pannplåt.

Jordkällare

Äldre jordkällare finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

Fastigheten Säter 2:19 är belägen i Borgsjö- Haverö församling, Ånge kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 3 skiften med totalt ca 14 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1162 m3sk. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 33 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 69 % av arealen är under 20 år. Ungefär 8 %, (1,1 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 209 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder däremot finns behov av röjning om 5,6 ha inom en 5 års tid.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ånge Säter 2:19 ingår i Säters JVO med en areal om 3300 ha, som i sin tur ingår i Länsterhöjdens älgskötselområde.
Alla som är markägare har en plats i laget men som måste meddelas vid mötet innan jaktens början.

Naturvärden

Inga registrerade uppgifter finns hos SKS om nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden. (Källa: SeSverige)
En avdelning med sumpskog är i skogsbruksplanen föreslagen som NO/NS-bestånd.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ånge kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Visning sker efter överenskommelse med LRF Konsult. Kontakta fastighetsmäklarassistent Jennie Pålsson, jennie.palsson@lrfkonsult.se för att boka visning.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter