Lantbruk

Ungskog i Rusele

Utgångspris

650 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 6 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,5 ha
Skogsmark
30,9 ha
Skogsimpediment
21,7 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
6,7 ha
Virkesförråd
2 600 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE RUSELE 4:8

Adress

Rusele 921 95 Blåviksjön

Om fastigheten

Skogsfastighet i Rusele. Totalt 59,5 ha varav 31 ha produktiv skogsmark.

Totalt virkesförråd ca 2 600 m³sk.
Ca 2 300 m³sk gallringsskog.
Avdelning 13 i skogsbruksplanen är gödslad 2007.
Jakt i Rusele VVO (7 015 ha).
Inga bostadsbyggnader.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten består utav två skogsskiften. Dessa är belägna väster och sydöst om byn Rusele. Till Lycksele som är närmaste större tätort är det ca 46 km. Se översiktskarta.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad oktober 2017 av Norra Skogsägarna. Planen har räknats upp två tillväxtsäsonger digitalt. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen ca 31 ha och ett totalt virkesförråd om ca 2 600 m³sk. Varav ca 100 m³sk är R-skog, 2 300 m³sk är G1-skog, samt 230 m³sk är S3-skog. Trädslagen fördelar sig på 85 % tall, 9 % gran samt 6 % löv.

Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,7 m³sk/ha/år.

Avdelning 13 i skogsbruksplanen är gödslad augusti 2007 enligt nuvarande fastighetsägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Rusele VVO som jagar på ca 7 015 ha. Källa Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Dock finns ett fornminne registrerat i form av boplats i avdelning 14 längst ned vid Umeälven. Källa SeSverige.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter