Lantbruk

Unik gård i Högarps Kulturreservat

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 Nov, kl 23:00

Visning

  • tor 24 okt

    Läs villkor

    Visning av fastighetens byggnader kommer att ske torsdagen den 24/10 (anmälan till fastighetsmäklare). Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,5 ha
Tomtområde
28,5 ha
Boyta
154 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA HÖGARP 2:1

Adress

Högarp 1 57497 Vetlanda

Om fastigheten

Högarp 2:1 är en gård om 29 ha som är belägen mitt i det välbevarade kulturreservatet Högarps by. Gården ligger i östra delen av Vetlanda kommun ca 200 m över havet med milsvis utsikt. Gården har en lång anrik historia som kan spåras ända tillbaka till 1400-talet. Bostadshuset är ett välskött och praktiskt boende med stor tomt. Byggnaderna är anpassade för köttproduktion med lösdriftsstall och beteshagar. Inom kulturreservatet finns vackra promenadstigar, ett bymuseum, utsiktspunkt m.m.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangård

Mangårdsbyggnaden (1 1/2-plan) är byggd i timmer 1895/96. Från början en enkelstuga som blivit tillbyggd och ombyggd under årens lopp. Huset är knuttimmrat och klädd med röd locklistpanel och tegeltak samt veranda med tak i syd-östligt läge. Boarea enligt fastighetstaxering är 154 kvm samt biarea 39 kvm.
Storhall med trappa till övervåningen. Rakt fram innanför entrén finns en matsal som ligger i fil med salongen. I salongen finns en rörspis (inte i bruk). Till vänster om entrén ligger köket som är i ljusa färger och köksinredning Sentens. Köket renoverades 2007.
Ingång till köket även via köksfarstu i nord-östligt läge. Från köket når man även husets pannrum samt tvättstuga med tvättmaskin. Kaklad toalett med dusch i anslutning till tvättstuga.

Andra våningen innefattar stor hall med utgång till balkong över entrén, badrum, tre sovrum samt garderober.

Uppvärmning genom jordvärmepump inkl varmvattenberedare, Nibe Fighter 1225 med collectorslang i åker. Vatten från djupborrad brunn (1970-80-tal). Avlopp till trekammarbrunn (brunnen ska åtgärdas hösten 2019).

Carport

Garage med plats för två bilar finns vid infarten till gården. Gjuten platta med stomme av trä och stående träpanel samt plåttak.

Äldre djurstall

Ladugårdsdel sammanbyggd med lösdriftsstall med höskulle ovanpå. Byggnaden är uppförd på gjuten platta, med en stomme i trä med liggande panel samt plåttak.

Lösdriftsstall

Lösdriftsstall med portar mot öster i anslutning till betesmark. Sammanbyggd med äldre djurstallar. Byggd på gjuten platta och trästomme med stående träpanel samt plåttak. Byggnadsyta är ca 600 kvm.

Museum/samlingslokal

Byggnad i trä med sticketak. I västra delen är byggnaden inredd som samlingslokal och resterande del av byggnaden fungerar som museum.
Ersättning som erhållits från länsstyrelsen är 20 000 kr / år samt ersättning för gräsklippning mm.

Loge

Enklare byggnad i trä med plåttak.

Tre mindre förrådsbyggnader

Äldre bostadshus av timmer med enkupigt-tegeltak uppfört under 1700-talet. Enkelstuga i en våning. Huset är det äldst bevarade bostadshuset i byn och renoverades utvändigt under 1990-talet. Den är flyttad och har varit förrådsbyggnad under en tid.

Magasinsbyggnad:
Tidigare magasinsbyggnad, numera förråd. Timmerväggar med trätak av lärk. Jordkällare

Gårdsverkstad
Gårdsverkstad med tillhörande vagnsbod. Stående träpanel med plåttak.

Högarps Kulturreservat

Högarps gård ingår i i det större kulturreservatet Högarps by, en kulturhistoriskt värdefull miljö som anses värd att vårda och bevara för framtiden. Här finns natur- och kulturmiljöer som är typiska för det småländska höglandet. Högarp är inget museum utan en levande bygd. Inom kulturreservatet finns vackra promenadstigar, bymuseum med lokal för större sällskap, utsiktspunkt m.m. Inom Kulturreservatet finns även flera ovanliga växter, såsom den sällsynta orkidén Adam och Eva. Vid vattensamlingen vid Lilla Högarp finns även rik förekomst av det sällsynta groddjuret Större vattensalamander, som påminner om en liten drake. Reservatets omfattning framgår av karta. Angående skötsel se separat skötselplan.

Arrende/nyttjanderätter

Treårigt jordbruksarrende där nuvarande period löper ut 2020-12-31.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskevårdsområde med 0,465 andelar med fiskerätt i Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön, Höljen, Ramnagöl, Stigagöl och Saljenån, på bl a gös, gädda och abborre. ???

Jakt

Jakträtten är utarrenderad fram till 2020-06-30 enligt skriftligt jakträttsavtal.
Lundås älgjaktlag ca 1000 hektar: 1-2 vuxna och 2-3 kalvar.
Även småviltsjakt och vildsvin.

Skötselersättning

Länsstyrelsen utbetalar årligen skötselbidrag till brukaren av marken.

Skog

Skogsmarken omfattar 5,1 med ett virkesförråd om ca 725 m³sk av i huvudsak löv.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda: Kör ut nordväst från stan på väg 125, Upplandavägen 19 km. Strax efter Farstorp, sväng vänster vid skylten mot Stenberga väg 782. Efter ca 12 km vid en röd stuga finns två avfartsvägar sammanfogade som ett V till vänster. Följ den högra grusvägen ca 500 m. Vid första vägkorsning håll till vänster och vid den andra håll till höger

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter