Lantbruk

Unik skogsfastighet , Pauliström

Försäljningssätt

Anbud senast tis 4 jun, kl 17:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,9 ha
Tomtområde
56,9 ha
Virkesförråd
11 014 m3sk
Boyta
121 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA HÄSSLEHULT 1:3

Adress

Hässlehult 2 57019 Pauliström

Om fastigheten

Välkommen till Hässlehult, en skogsfastighet som erbjuder varierad och välskött skog, hjorthägn och fiske i sjön Flen och inte minst ett vackert och naturskönt boende. Fastigheten omfattar 59 ha, varav 55 ha skog med 11 000 m³sk. Sedan 1978 finns ett hjorthägn om ca 5 ha, som idag håller 8 dovhjortar plus årets kalvar. I sjön Flen kan man fiska gös, abborre, kräftor mm. Fastigheten ingår i älgjaktslag om 550 ha. Naturskönt boende i bostad om 121 kvm boyta och 46 kvm biyta.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad, med källare, i ett och ett halv plan uppfört 1923/75. Boarea om 121 kvm och 47 kvm biarea. Bostaden renoverades grundligt på 1975. 1990 utvidgades köket och inredning byttes ut, målning, golv mm. Den senaste större renoveringen som skett under 2000-talet är 2015, då ny dränering lades runt huset samt att dagvattenledningen leddes till pumpbrunn.
Bottenplan: Köksentré till stort lantkök med skåp från Ballingslöv, elektrisk spis, ElektroHelios (2012), köksfläkt Electrolux (2012), diskmaskin ElektroHelios (2006), kylskåp Cylinda (2015). Från köket trappa till ovanvåning alldeles innanför entrén. Toalett. Vardagsrum med insats Keddy och fönster ut mot hjorthägn. Tvättstuga/förråd med trappa ner till källare. Tvättmaskin Whirlpool (2012), Torktumlare ElektroHelios (2006).
Ovanvåning: Trappuppgång mynnar i möblerbar hall och två större sovrum, samt badrum med badkar, plastmatta på väggar och golv. Förrådsutrymme.
Källare: Grovkällare med ingång utifrån. I grovkällaren finns duschutrymme. Pannrum med värmepump. Hobbyrum. förråd och matkällare.

Byggnaden har regel/plank-stomme under tegeltak och tvåglasfönster. Uppvärmning genom bergvärme, Thermia Villa Classic 75, 8,6 kWh (2001). Borrhålet är 105 m djupt. Vatten tas från djupborrad brunn ( 1975 ). Hydrofor i källare tillsammans med automatiskt vattenreningsfilter för järn,mangan och ph-höjande, installerat 1989. Automatiken utbytt 2017. Vattenprov från 2017 finns. Avlopp genom trekammarbrunn ( 4 kbm), med efterföljande infiltrering, godkänd 2015. Energiförbrukning ca 16 000 kWh per år. Byggnaden är energideklarerad ienergiklas E, med 130 kWh/m² och år.

Boendekostnader per år: El 23 000 kr, slamtömning ca 900 kr, renhållning 1 860 kr, försäkring 4 428 kr och sotning ca 400 kr.

Följande ingår inte i försäljningen: Larm med tillhörande kameror, elektrisk mangel och router.

Foderlada

Foderlada (30 kvm) i trä under plåttak. El och vatten indraget. Byggd 1980/81.

Ladugård/loge

Ladugården byggd 1921 är i trä med plåttak.
Trefas el finns indraget.

Rökhus

Rökhus i trä med betong och möjlighet att röka större mängder kött. Byggt 1980. Alved ingår.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan från januari 2019, upprättad av SÖDRA utgör skogsmarken 54,9 ha med ett virkesförrådet om 11 014 m³sk eller 201 m³sk/ha. Utav virkesförrådet utgörs 6 780 m³sk av skog möjligt att föryngringsavverka (S1- och S2-skog). Trädslagsfördelning med 55 % gran, 37 % tall, 5 % löv, 3 % ädellöv, samt även inslag av udda trädslag som Douglasgran och Kustgran i avdelning 13. Svartgran i avdelning 12 och i avdelning 14, Japansk lärk (stamkvistad). På fastigheten finner man även Thuja och Contorta. Tallen i avdelning 35 är stamkvistade 1992 vid en trädålder om 27 år. Fastighetens bonitet är 8,5 m³sk per ha och år. Inga registrerade nyckelbiotoper.

Skogsvård

På fastigheten finns inga registrerade fornminnen/kulturminnen. Dock är den igenplanterade hagmarken starkt
kulturpåverkad med rösen gamla träd med odlingsspår mm. Det finns även mycket stenmurar och odlingsrösen på
flera avdelningar och skall bevaras exv genom att frihuggas och göras synliga.

Fastighetsgränser

Väl utmärkta gränser och bra skogsbilvägar med god bärighet.

Jakt

Jakt på älg, gris, rådjur, hare mm småvilt. Fastigheten ingår i Hässlehults-Marholma Älgjaktslag om ca 550 ha och med en avskjutning om ca 1 vuxen och 1
kalv. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske i sjön Flen är enligt Lantmäteriutredning (2009) gemensamt och fastigheten är medlem i Flens fiskeområdesförening.
Den 373 hektar stora Flen, med ett maxdjup på 16 meter ligger i Sällevadsåns huvudfåra. Sällevadsån som längre nedströms mynnar i Emån.
Flen håller starka bestånd av abborre, gädda och mört. Dessutom har sjön fina gösar. Sjön är lättillgänglig tack vare sina flera ramper och goda möjligheter att hyra båt. Alldeles invid sjöns sydöstra del ligger Drags Udde naturreservat med sin rullstensås. Flen utgör också fågelskyddsområde.
Fastighetsägare med familj, med del i sjön, får sportfiska i hela sjön. Kräftfiske, signalkräfta, sker på eget byvatten. Fiske med fasta redskap sker på gemensamt byvatten.

I samband med fastighetsreglering 1981 lades Svenarp 1:8, del av 1:7, 1:10 till Hässlehult 1:3, vilket innebär att fastigheten har andel i fisket i Pauliströmån och Nyby gö, med tillhörande kräftfiske.

Dovhjortshägn

På fastigheten finns ett hjorthägn om ca 5 ha, med foderlada i hägnet. Frostfri vattenkopp vid foderladan. Idag håller hägnet 8 hjortar plus årets kalvar. Hjorthägnet är friförklarat från TBC av SJV, genom Svenska Djurhälsovården. Hägnet med dess hjortar ger en mycket speciell och naturnära känsla. Om en köpare ev inte vill överta dovhjortarna, behöver de dock vara kvar fram till hösten/vintern.

Inägomark

Åkermarken utgör ca 0,7 ha och betesmark förutom hjorthägnet är ca 2 ha. Betesmarken har betats av nötkreatur. Inga EU-bidrag är sökt för arealerna och inga stödrätter finns att överta.

Övrigt

Fastigheten är belägen i så kallad glesbygd enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd i vissa fall erfordras. För fysisk person som är folkbokförd, sedan minst ett år, i Vetlanda kommun i församlingarna Fröderyd, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhult, Näshult, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och karlstorp krävs ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgift utgår med 3 700 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (ex aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda åk väg 47 mot Målilla. I Kvillsfors tag av mot Pauliström. I Pauliström tag direkt höger och åk drygt 3 km. Vid gult hus sväng vänster mot Marholma och åk 450 m och håll vänster, du är framme - tidsågång drygt 30 min. Från Hultsfred åk väg 129 och i Silverdalen, tag av mot Pauliström. I Hässlehult fortsätt höger mot Pauliström , men tag snart höger vid gula huset mot Marholma och efter 450 m håll vänster och du är framme.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter