Lantbruk

Skogsgård i by med äldre anor

Försäljningssätt

Anbud senast fre 6 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
225,9 ha
Skogsmark
171,1 ha
Skogsimpediment
44,9 ha
Inägomark
8,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
16 819 m3sk
Boyta
105 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND MUNKFLOHÖGEN 3:3

Adress

Munkflohögen 314 835 68 Munkflohögen

Om fastigheten

Välkomna till Munkflohögen, en rofylld 250-åring med högt och fint läge. I byn finner du denna gård med boningshus, gammstuga, lillstuga, ladugård och andra ekonomibyggnader. Gårdscentrum ligger precis bredvid Munkflohögens skidbacke med lift, perfekt för den med intresse för utförsåkning. Till fastigheten finns 171,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 16 819 m³sk. Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Gården har stått obebott under ett flertal år och har ett påfallande renoveringsbehov för att användas för boende.

Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Betong
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster

Vatten: Enskilt vatten, okänd funktion och kvalitet.
Avlopp: Enskilt avlopp, okänd funktion.
Uppvärmning: Kombipanna med ved/el
Ventilation: Självdrag

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:
Entré via farstukvist till hall med trappan till övre plan direkt till höger och köket till vänster. I hallen finner du trappan till källaren.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Rymligt kök med enklare inredning i äldre stil med installerad spis och vedspis. Från köket nås ett skafferi, förråd, planets sovrum samt ett matrum.
Vägg: Målad masonit
Golv: Plastmatta

Matrummet ligger i fil med de andra rummen och har bra storlek. Härifrån nås även planets sovrum och ett vardagsrum.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Planets sovrum har bra storlek och en inbyggd garderob.
Vägg: Tapet
Golv: Trägolv

Vardagsrummet är ljust och har fönster åt två håll.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:
Entré via trapp till mindre hall där en wc och två sovrum nås ifrån.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum 1 är rymligt och har tre garderober och tillgång till en kattvind.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum 2 är också ett rymlig sovrum och har tillgång till kattvind.
Vägg: Tapet
Golv: Trägolv

Badrum med wc, handfat och dusch.
Vägg: Våtrumstapet
Golv: Våtrumsmatta

PLANLÖSNING KÄLLARPLAN:
I källaren är värmepannan, hydrofor och elcentralen placerad och under halva huset finns ett stort fyllt vedförråd. Källaren nås även utifrån via källarnedgång.

Lada/garage vid uppfart

Timrad byggnad med betongpannor.

Gammstuga

Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
Grund: Sten
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Trä
Fönster: 1-glasfönster

Gårdens forna bostadshus som påvisar om svunna tider. Sal med kakelugn, spegeldörrar, trägolv och en rostig kamin. En torpardröm!

Lillstugan

1800-tals byggnad i dåligt skick,

Ladugård

Timrad byggnad med takpannor och äldre djurstallsinredning. Stor gäll i vinkel.

Kornbod

Lösvirkesbyggnad med tak av pannplåt.

Det finns även ett par sommarlador i varierande skick på fastigheten .

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-09. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 171,1 ha med ett virkesförråd om 16 819 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass G1. Medelboniteten uppskattas till 4,6, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 787 m³sk. Gran är det dominerande trädslaget.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

På fastigheten finns 8,6 ha inägomark. Denna är utarrenderad enligt ett årligt löpande muntligt avtal.

Jakt

Fastigheten ingår i viltvårdsområde om 8 686 ha som är delat i två sektioner, varav Munkflohögen 3:3 har del i 5 080 ha. Tilldelning i sektionen 2019 var 17 vuxna och 10 kalvar. Munkflohögens jaktlag arrenderar all mark inom viltvårdsområdet.

Jakträtten är upplåten till det lokala jaktlaget. Ägare av fastighet inom viltvårdsområdet har rätt till plats i jaktlaget.
Småviltsjakten är utarrenderad per ettårigt löpande avtal.

Viltvårdsområdet ingår i Fyringens älgskötselområde på 67 972 hektar.

Vid frågor om jakten, samt även andra frågor om fastigheten, vänligen kontakta Mats Kullström LRF Konsult, 063-15 71 60.

Fiske

Fastigheten ingår i Raftsjöns fiskevårdsområde. Fyringssjön, Norsksjön och Raftsjön ingår i fiskevårdsområdet.

Naturvärden

Det finns ett registrerat naturvärdesobjekt om ca 2,3 ha hos skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en kulturhistorisk lämning i form av gammal husgrund.

Vägförening

Fastigheten har del i Övre byns vägsamfällighet. En årlig vägavgift utgår. Vid avverkning tillkommer ett pris per utkörd kubikmeter.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult tillhanda senast 2019-12-06. Antingen via post till LRF Konsult, Tina Olsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till tina.olsson@lrfkonsult.se.

Visning

För tid och bokning av visning vänligen kontakta någon av handläggarna.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Pantbrev

Det finns skriftliga pantbrev till en total summa om 470 000 kr uttagna i fastigheten. Dessa är förkomna och ansökan om dödning av dessa har gjorts till Lantmäteriet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 470 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter