Skogsfastighet

UNTITLED

Högstbjudande

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 17 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,6 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skogsmark
53,8 ha
Inägomark
12,8 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
8 598 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARVIKA VIKENE 1:8, 1:67 & 1:69

Om fastigheten

Virkesrik och välarronderad skogsfastighet i 3 skiften på ca 67 ha i Vikene, Brunskog, Arvika kommun. Med ett totalt virkesförråd om ca 8 598 m3sk och en medelbonitet på 7,6 m3sk per ha. Fastigheten ingår i Sandbräckens viltvårdsområde och Västbrunskogs Älgskötselområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 53,8 ha med ett totalt virkesförråd om 8 598 m³sk. Beräknad medelbonitet är 7,6 m³sk/ha och årlig tillväxt 535 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 160 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av gran med 72% och utöver det 9% tall och 18% löv. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2029) är totalt 1 437 m³sk gallringsskog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

3 fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår fastigheterna Arvika Vikene 1:8, 1:67 och 1:69. Vikene 1:67 och 1:69 är samtaxerade.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Brunskog, Arvika kommun. Detta område räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Jakt

Samtliga fastigheter ingår i Sandbräckens VVO och Västbrunskogs Älgskötselområde.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Vikene 1:8 Öre, penningar - 50 Vikene 1:67 Öre, penningar 30:75 5/6 Vikene 1:69 Öre, penningar 1:4 1/6

Delförsäljning

Möjlighet kan finnas att förvärva fastigheterna var för sig. Detta förutsatt att det finns bud på samtliga fastighetsbeteckningar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt jämfört med en försäljning av samtliga fastigheterna till samma köpare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 547 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter