Skogsfastighet

På Nävlingeåsen

Högstbjudande

650 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 10 jun, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,3 ha
Skogsmark
5,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM NÄVLINGE 8:8

Om fastigheten

Härlig fastighet som ligger inbäddad i skogen på Nävlingeåsen. Fastigheten omfattar ca 5 ha skog och 2 500 kvm tomt. Äldre ekonomibyggnad och enklare stuga utan bekvämligheter. Här upplever du lugnet och tystnaden!

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skog om ca 5 ha med mestadels gran, även tall, bok och övrigt löv förekommer.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Byggnader

Det finns en äldre ekonomibyggnad samt en enkel stuga på fastigheten.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Se gärna karta övrig: vägbeskrivning nävlinge som finns med i objektbeskrivningen och som fil på hemsidan.
Från Vinslöv kör mot Nävlinge. När ni passerat Nävlinge kyrka tag vänster in på grusväg. Följ vägen ca 1,5 km, tag höger in på mindre grusväg, efter ca 200 m har ni fastigheten på båda sidor om vägen, efter ca ytterligare 100 m ligger byggnaderna upp till höger.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter