Skogsfastighet

Skogsfastighet Gamla Grisslehamn

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,0 ha
Skogsmark
8,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE VÄDDÖ-HAMMARBY 5:70

Adress

Gamla Grisslehamnsvägen 76491 Väddö

Om fastigheten

Skogsfastighet med möjlighet till avstyckning till 2-4 fastigheter i gedigen skärgårdsmiljö med gångavstånd till Gamla Grisslehamns fiskehamn med möjliga båtplatser. Väddö Havsbad ligger mycket naturskönt vid Ålands hav endast 2,5 km från fastigheten . Älmsta, 5 km från fastigheten, har det mesta med många företag och butiker, marin service och restauranger. Bra mataffär i ICA Väddö och och en pappersstuga som är ombud för systembolaget. I Älmsta finns också idrottsplats med många familjeaktiviteter och lite söder om ligger den natursköna golfbanan Väddö GK som också erbjuder skidspår vintertid. Till Grisslehamn är det ca 10 km och ett bra utflyksmål med aktivt fiskeläger, restauranger, bageri och butiker och inte minst Albert Engströms ateljé. Hotel Havsbaden har genomgått en helrenovering och öppnade i somras Sveriges största hotell spa-anläggning. Från Grisslehamn går färjetrafik till Åland med Eckerölinjen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Förhandsbesked

Inget förhandsbesked är sökt men utan detaljplan kan normalt bygglovsenheten medge förhandsbesked för 2-3 tomter.

Skogsuppgifter

Enligt numrerad bild.
1. Kan stå i 3-5 år utan åtgärd.
2. Frötallar med föryngring av tall och löv ca 1,6 ha (föreslagen röjning).
3. Ugnskog, 2,5 ha ,delvis röjd (föreslagen röjning).
4. Avverkning, uttag ca 30 m³fub.
5. Avverkning 0.34 ha, uttag ca 20 m³fub.
6. Naturvårdsområde, sumpmark. Ingen åtgärd.
7. Ungskog, 0,56 ha (föreslagen röjning).
8. Avverkning, uttag ca 120 m³fub.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. För att enklare se fastighetsgränserna använd länk till gårdskartan.
Säljaren svarar ej för ytterligare markering av gränser.

Jakt

Jakten är inte upplåten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde.
Fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person vid förvärv av lantbruksfastighet.

Inteckningar / pantbrev

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning ellerinteckning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter