Lantligt boende

Attraktivt läge i Vallentuna

Utgångspris

5 975 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • sön 2 jun

    Läs villkor

    Anmäl intresse till fastighetsmäklaren.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten. Åker- och skogsmark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till boende och grannar.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,1 ha
Skogsmark
4,0 ha
Åkermark
12,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Boyta
99 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VALLENTUNA GRANA 1:15 OCH GRANA 1:7

Adress

Grana 21 18692 Vallentuna

Om fastigheten

Lantligt läge på gränsen mellan Vallentuna och Upplands Väsby. Strategiskt och spännande område i en av Sveriges snabbast växande kommmuner. Gård med möjligheter att förädla och skapa en drömbostad med tre skiften skog- och åkermark. Huvudbyggnaden är inredd i ett plan och taxerad till 99 m². Övre plan är oinrett och det föreligger renoveringsbehov.
Barnvänliga Vallentuna 3 mil norr om Stockholm City erbjuder all bekvämlig service man kan tänka sig. Uppskattad barnomsorg, gott om grundskolor och ett flertal idrottsanläggningar för alla möjliga sporter. Närheten till både Vallentuna och Upplands Väsby Station, 7 respektive 8 km bort tillsammans med att Arlanda endast ligger 2 mil från fastigheten är några fler fördelar. Vallentuna ligger nära Östersjön där det erbjuds ett flertal marinor med båtplatser. För den golfintresserade finns det inom 20 minuter med bil gott om banor i norrort. Trafikverket planerar för en ny vägsträckning av vägen vid huset.

Välkommen till Vallentuna och med din intresseanmälan till fastighetsmäklaren.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Vissa avvikelser förekommer
Vissa avvikelser förekommer

Fakta

Byggnader

Friliggande villa, 99 m², oinredd övervåning

Carport

Maskinhall, 189 m²

Garage/Lider/Hönshus, 186 m²

Skogsuppgifter

Fastighetstaxering skog:
Tax.värde: 380 tkr
Areal: 4 ha Riktvärdesomr: 105
Samfälld mark: Nej
Virkesförråd, tot: 232 kbm/ha
Kod för kostnadsklass: - Barrskog, tot: - kbm/ha
Klassind. tot. virkesförråd: 8

Laserskanning 2011-04-17:
388 skogskubikmeter (m³sk)
Skogsbruksplan saknas.

Åkermark

Fastighetstaxering:
Tax.värde: 810 tkr
Areal: 12 ha Riktvärdesomr: 1 009
Samfälld mark: Nej
Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.
Brukningsvärde: Normal produktionsförmåga (avviker med mindre än 10 % normalt)

Jakt

Jakten är inte upplåten. På fastigheten förkommer älg, vildsvin, rådjur och dovhjort.

Stödrätter

Samtliga stödrätter följer med fastigheten. Gårdsstöd 2018, 7,91 stödrätter.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. För att enklare se fastighetsgränserna använd länk till gårdskartan.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränser.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kultrulämningar finns på fastigheten.
Se bilagor eller länk till Riksantikvarieämbetet.

Samfällighet

Andel i
Samfällighet VALLENTUNA GRANA S:1 Procent 1,0913
Samfällighet VALLENTUNA GRANA S:3 Procent 3,5714
Samfällighet VALLENTUNA GRANA S:4 Procent 3,5714
Skattetal Mantal - 11/448

Servitut

Rättigheter grunduppgifter
Last Avtalsservitut
Beskr: Vattenbrunn
Last Avtalsservitut
Beskr: Vattenbrunn
Last Avtalsservitut
Beskr: Kraftledning
Last Avtalsservitut
Beskr: Avloppsanläggning
Last Avtalsservitut
Beskr: Avloppsanläggning
Förmån Officialservitut Väg
Last Ledningsrätt Starkström
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Läget mitt emellan Stockholm och Uppsala – och närheten till Stockholm Arlanda airport – gör regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i. Regionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik.

I januari 2014 tecknade Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda airport en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla arlandaregionen. Genom regelbundna träffar mellan både politiker och tjänstemän strävar vi efter att skapa en positiv utveckling för Stockholm Arlanda airport och kommunerna med dess invånare.

Samarbetet bygger på tre prioriterade områden:
Infrastruktur och trafikering
Bostadsbyggande
Näringsliv och arbetsmarknad

Väg 268

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 268 mellan Upplands Väsby och Gullbron i Vallentuna kommun. Syftet med projektet är att bygga en genare väg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafikverket vill förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter – bilar, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Vi vill också minska bullerstörningar för boende längs med vägen.

Trafikverket jobbar just nu fram en vägplan som beräknas vara färdig i slutet av 2021.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter