Skogsfastighet

Utvecklingsfastighet med närhet till Boden

Högsta bud

700 000 kr

Utgångspris: 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,9 ha
Skogsmark
33,8 ha
Myr/kärr/mosse
6,3 ha
Inägomark
1,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 676 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BODEN SVARTBJÖRSBYN 3:3

Adress

Väg 383 Boden

Om fastigheten

Utvecklingsfastighet om ca 38 ha där skogen står för ca 34 ha. Enligt Skogsbruksplanen har fastigheten ett virkesförråd på 1676 m³sk ha med ett medeltal på 50 m³sk ha. Boniteten uppgår till 3,8 m³sk ha. Virkesförrådet fördelas på 16% tall, 29% gran och 52% löv. Fastigheten ligger i ett område som kan vara intressant i exploateringssyfte endast 5 min från Boden och är även lättillgänglig via väg 383. Möjligheten finns att förvärva fastigheten som juridisk person utan krav på förvärvstillstånd. Fastigheten ingår även i Svartbjörnsbyns VVO om 3 060 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten saknar byggnader.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 41,9 ha, varav 33,8 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 1676 m³sk. Boniteten är 3,8m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 16 % tall, 29% gran, 52% löv och 3% cont. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
Officiell areal enligt fastighetsregister är 38,85 ha, inventerad areal uppgår till 41,9 ha.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Svartbjörnsbyns VVO. Tilldelning 2019 är 8+8.

Förvärvstillstånd

Denna fastighet ägs av en juridisk person och kan då överlåtas till annan juridisk person utan krav på förvärvstillstånd. Privatperson behöver inte förvärvstillstånd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter