Lantbruk

Vacker skogsgård med utsikt över Övsjön

Högsta bud

6 900 000 kr

Utgångspris: 7 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
265,1 ha
Tomtområde
265,1 ha
Virkesförråd
19 879 m3sk
Boyta
157 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Bräcke Övsjö 2:38 och 2:34

Adress

Väster-Övsjö 224 84497 Kälarne

Om fastigheten

Trevlig gård med bostadshus som håller utsikt över Övsjön och flertalet ekonomibyggnader där det idag bedrivs får-produktion. Fyra skiften med väl utbyggt vägnät och en areal om totalt 270 ha varav 248 ha skogsmark. Virkesförråd om
20 000 m³sk varav 7 800 m³sk slutavverkningsskog. Jakt inom inom 2 200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Arkitektritat lösvirkeshus från 1998 med brädfodring och plåttak. Golvvärme i hela huset. Centraldammsugare. Krypgrund och krypvind. Borrat vatten och enskilt avlopp med godkänd infiltration. Fiber kommer att installeras under våren 2019, gårdsnät.

Vedpanna med ackumulatortankar. Elpatron i ackumulatortank. Mekanisk frånluftsventilation med tilluft från springventiler.

Separat byggnad med pannrum och tvättstuga om 23,5 m2 där vedpanna med ackumulatortankar är installerade. Elpatron i ackumulatortank. Tvättmaskin och torkskåp.

ENTRÈPLAN

HALL
Entré via farstukvist till hall med klinker på golvet och väggar med vita boardskivor. I hallen finns toalett utrustad med handfat och wc, matta på golv och väggar. Svängd furutrapp till övre plan.
Kök med matta på golv, halvpanel och tapet på vägg. Utrustat med spishäll, micro, varmluftsugn, kyl/frys samt diskmaskin. Allrum med laminatgolv och tapet. Toalett med matta på golv och vägg, utrustat med WC och handfat. Grovingång/hall utrustat med badkar, duschhörna samt omklädningsskåp. Stor altan.

Övre plan: Möblerbar hall med laminatgolv och tapet, utrustat med garderober. Kontor/sovrum med laminatgolv och tapet. Två sovrum med laminatgolv och tapet, snedtak. Litet sovrum med laminatgolv och tapetserad vägg. Toalett med matta på golv och vägg. Utrustat med WC och handfat.

Fårhus

Fårhus med grusgolv och praktiskt inrett för djurhållning. Praktiska skjutportar för enkel gödselhantering. Upprullningsbara vindnät, rälsutfodring med fullfoder. Mindre lägenhet och minikök i två plan för djurpassning, sk. Herdekammare. Hölada med betonggolv integrerat i byggnaden. Öppet förråd som idag används som halmlada. I anslutning till fårhuset finns också en gödselplatta om 400 m2 fristående.

Gamla ladugården

Äldre ladugårdsbyggnad, murad nedre del samt lösvirke. Påbyggt med förråd och vedförråd.

Halmförråd/Djurstall

Hölada

Sommarladugård

Timrad byggnad med plåttakt och trägolv.

Smedjan

Timrad byggnad med plåttak och jordgolv.

Lada

Enkel trälada i lösvirke. Dåligt skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av E Amréns skogstjänster. LRF Konsult har räknat upp planen två tillväxtsäsonger. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 248,6 ha med ett virkesförråd om 19 879 m³sk varav 7 881 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om ca 11 ha vilken bekostas av säljaren.

Ett område om 9,5 ha med behov av kompletteringsplantering åtgärdas och bekostas av säljaren.

Det finns även behov av övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning och gallring.

Förutom de ovan nämnda åtgärder som bekostas av säljaren så åligger det köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Ägarna arrenderar idag ca 137 ha bete- och åkermark. Bidragsrätter finns. Dessa arrenden står skriva på ägarna, men goda förutsättningar finns till fortsatta arrenden.

Jakt

Fastigheten ingår i Väster Övsjö jaktlag med en areal om 2 265 ha, i jaktlaget ingår 14 personer. Tilldelningen 2018 var 4 stora och 6 kalvar. Jaktlaget ingår i Håsjö Ragunda älgskötselområde.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Ett flertal forn- och kulturlämningar finns på skifte 4 i form av lägenhetsbygge för vilket avtal har tecknats med Skogsstyrelsen. Mer information finns dels i skogsbruksplanen samt hos Riksantikvarieämbetet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 7 000 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Visning av byggnaderna sker efter överenskommelse med LRF Konsult. Ingen organiserad visning av skogen kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besiktiga och undersöka skogen. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Tillträde

Tillträde tidigast 2020-01-01 eller annan tidpunkt enligt överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Från Östersund kör RV 87 cirka 5 mil mot Stugun. Innan älven sväng höger och kör cirka 2,5 mil då vägen korsar gårdsskiftet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 017 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter