Lantbruk

Vackert belägen gård i Överberg!

Högsta bud

1 425 000 kr

Högstbjudande: 825 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Visning av fastigheten sker tisdag den 10 september kl 15:00. Anmälan till 0680-714145. Välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,5 ha
Skogsmark
0,3 ha
Inägomark
1,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
66 m3sk
Boyta
243 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERBERG 32:2, 32:3

Adress

Överberg 290 84294 Sveg

Om fastigheten

Anrik äldre gård med storslagen utsikt över omgivande milsvida skogar, vatten och med glimtar av fjäll. Fastigheten är belägen i Överberg, strax utanför Sveg och utgörs av två bostadshus om 6 resp 3 rok, enklare ekonomibyggnader samt ca 1,7 ha inägomark i direkt anslutning till byggnaderna. Gårdshuset ger goda möjligheter till generationsboende alt till sep uthyrning med sidoinkomst om så önskas. Total areal om 2,5 ha, varav ca 1,7 ha inägomark och 0,3 ha produktiv skogsmark. Området erbjuder stora möjligheter till jakt och fiske.

Lämplig fastighet för permanentboende med pendlingsavstånd till Sveg och Hede, alt fritidsboende med relativ närhet till fjällen och till alpina destinationerna Björnriket och Vemdalsskalet.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 825 000 kr.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad 1

Stort pampigt bostadshus i högt fint läge med utsikt över Svegsjön. Huset som är i två plan och uppfört förmodligen i slutet på 1800 tal alt tidigt 1900 tal har löpande renoverats under årens lopp. Bla installation av luftvärmepump, byte av tak samt viss invändig renovering. Huset är uppfört i timmerstomme med plåttak och där träpanel har applicerats på fasaden. Murad grund med jordkällare under del av huset. Fönster av typ enkelglas med innanfönster. Inredd med 6 rok med kök och badrum och mindre WC. Övreplan håller i huvudsak originalstandard. Uppvärmning från direktverkande el, luftvärmepump samt vedspis i kök. ​​På entréplan har löpande renovering skett i form av kök, badrum samt vissa ytskikt. Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om totalt 243 m² och biarea 39 m².

Kök på entréplan är utrustat med el och vedspis, kyl/frys och diskbänk. Stora avlastningsytor och ljusa köksluckor.
Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och dusch.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök med matplats, sal, två sovrum , badrum och förråd.
Övreplan med större hall/allrum tre sovrum, mindre toalett och två större garderober/skrubbar med snedtak. I huvudsak äldre standard i hela övreplan.

Fiber:
Nuvarande ägare har beställt fiber till fastigheten. Grävning är utförd och klar på säljarens bekostnad. Kostnad för installation som beräknas till max 25 000 kr och utföres av Härjeåns åligger köparen, om denne fullföljer tidigare beställning.

Uppvärmning:
Direktverkande el, luftvärmepump och vedspis i kök.

Vatten: Kommunalt
Avlopp: Eget

Driftskostnader: ca 25 100 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Bostadsbyggnad 2

Bostadshus i 1 1/2 plan. Huset är troligtvis uppfört sent 1800 tal, men löpande renoverat. Uppfört i trä med plåttak på grund av natursten. Fönster av typ dubbla enkelglas. Inrett med 3 rok. Huset håller invändigt 90 tals standard och har enligt fastighetstaxeringen en boyta om totalt 70 m² och biarea 10 m².

Kök på entréplan är utrustat med el och vedspis, kyl/frys och diskbänk. Kakel ovanför diskbänk och ljusa köksluckor.
Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och dusch.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök med matplats, vardagsrum och badrum.
Övervåning med två sovrum och större garderob.

Uppvärmning:
Direktverkande el.

Vatten: Kommunalt
Avlopp: Eget

Driftskostnader: ca 16 939 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Uthyrning
Byggnaden är för närvarande uthyrd till hyresgäst enligt sedvanligt hyreskontrakt. Uppsägningstid om 3 mån.

Fjös

Större äldre ladugårdsbyggnad uppförd i trä med tegeltak på delvis murad grund. Klassiskt inredd med fd djurdel, stall samt förrådsutrymmen. Loge på övreplan.

Trösklada

Trösklada uppförd i timmer med plåttak på grund av natursten. Ursprungligt inredd som trösklada, men nyttjas idag som förrådsbyggnad. Vidbyggd del i trä med plåttak som nyttjas som garage.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en enklare skogsbruksplan upprättad augusti 2019. Denna skogsbruksplan har upprättats genom sk laser scanning och ej genom fältbesiktning. Enligt denna skogsbruksplan omfattar skogsmarken 0,3 ha med ett virkesförråd om 66 m3sk varav 66 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har endast egen jakt och är inte registrerad i något område för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns flera forn/kulturminnen registrerade. Dessa är registrerad som fossil åker och bytomt/gårdstomt. Utöver detta finns idag inga nyckelbiotoper, biotopsskydd, ytterligare forn eller kulturminnen registrerade. (Källa Se Sverige). Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter