Lantbruk

Välarronderad lantbruksfastighet om 146 ha nära Vetlanda

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
146,6 ha
Tomtområde
146,6 ha
Virkesförråd
20 799 m3sk
Boyta
230 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VETLANDA SAND 1:2, 1:3 och 1:5

Adress

Sand 1 57494 Vetlanda

Om fastigheten

Välarronderad, bördig jord- och skogsfastighet om 146 ha vid sjön Tjurken strax nordväst om Vetlanda. 100 ha skogsmark och 30 ha åker. Skogsmarken håller idag 20 799 m³sk i virkesförråd, varav 7 776 m³sk i S1 och 5 517 m³sk i S2. Markens bonitet är 10,1 m³sk/ha. Två bostadshus. Fiskerätt i Tjurken och Stensjön med bl a gös och insjööring. Jakt.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är troligen byggd på 1800-talet. En- och enhalvplanshus med källare. Timmerstomme klätt med stående träpanel under tegel/betongpannor. Boarea enligt fastighetstaxering 128 m² och 75 m² biarea.
Nedervåning om fyra rum och stort lantkök, hall, toalett, badrum, kallskafferi och köksfarstu.
Ovanvåning med tre sovrum, trapphall och fyra snedgarderober.
Källar med pannrum, tvättstuga och matkällare.

Uppvärmning med vedpanna Egor V-25 (1984) med två accumulatortankar om totalt 1 000 liter.
Trekammarbrunn med infiltrering (bytt 2016), grävd stensatt vattenbrunn i trädgården. 1979 grävdes ytterligare en brunn ca 100 m norr om mangården med självtryck till ladugård och vattenpump till röda huset. Bostaden har renoveringsbehov.

Röda stugan

En- och enhalvplanshus med källare, byggt 1940. Stomme av plank med stående träpanel under tegeltak. Boarea enligt fastighetstaxering 102 m² och biarea 56 m². Altan i söderläge.
Nedervåning om två rum och större kök med kombinerad kyl/frysskåp, elspis, diskmaskin och vedspis, köksfarstu, toalett med dusch, hall med trappa.
Ovanvåning med två sovrum, större hall, badrum och klädgarderob.
Källare med matkällare, tvättstuga och pannrum. Nedgång från köksfarstu, men även ingång utifrån.
Gemensam trekammarbunn med mangårdsbyggnad och vatten från grävd brunn (ca 200 m norr om mangårdsbyggnaden) . Vattenpump och vattenfilter i källare (vattenfilter för humus/partikelrening). Bostaden är idag uthyrd med kallhyra om 4 500 kr/månad.

Ladugård

Ladugård med stomme av plank och stående träpanel under i huvudsak plåttak, men även en del eternittak. Byggyta om ca 16 x 54 m. Hårdgjorda golv. Takhöjd ca 2,4 m. Äldre inredning för nötkreatur och även spiltor för hästar. I byggnaden finns trefasel och vatten indraget.

Maskinhall

Byggnad i trä under plåttak. Byggyta ca 11 x 19 m. Grusgolv.

Övriga byggnader

På tomten finns även äldre sädesmagasin, drängstuga och garagebyggnad. Alla träbyggnader med tegeltak.

Byggnader ägda av arrendatorn

På fastigheten finns ytteligare två byggnader med välvda tak, liksom ett sågverk. Dessa byggnader tillhör arrendatorn och ingår inte i fastighetsförsäljningen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är framskriven från inventeringstidpunkten 2014-09-10 till 2018-09-10. Skogen har förvaltats av SÖDRA som skött ajourföringen.
Fastigheten har nära 100 ha skogsmark med en hög produktion utifrån den goda medelbonitet om 10,1 m³sk per ha. Det totala virkesförrådet är 20 799 m³sk enligt skogsbruksplanen, med 77 % gran, 4 % tall, 14 % löv och 5 % ädellöv. Av virkesförrådet återfinner man drygt 13 000 m³sk i S1- och S2-skog.

Skogsstyrelsen anger inte några nyckelbiotoper på fastigheten.

I Riksatikvariets "Fornsök" finns en lägenhetsbebyggelse (Dagatorpet), som är beläget i avdelning 32.

Arrende/nyttjanderätter

Mangårdsbyggnaden och gårdens ekonomibyggnader samt jordbruksmarken är utarrenderad. Det femåriga arrendekontraktet löper ut den 13/3 2024.

Jakt

Jakten innefattar älgjakt, dovhjort, vildsvin, rådjur, hare mm småvilt. Älgjakten bedrivs gemensamt i Sälleryds Älgjaktslag, ca 1 700 ha, som tillhör Björköortens ÄSO. Tilldelningen senaste jaktsäsongen var 2 vuxna och 4 kalvar. Jakträtten upplåten tom 30/6 2020, därefter är den tillgänglig för en ny ägare.

Fiske

Fastigheten har fiske inom Sands by samfällda fiske vattenområde i sjön Tjurken samt fiske i Stensjön. Fastigheten är med i Tjurkens FiskeVårdsOmråde, som organiserar försäljning av fiskekort mm.Tjurken är en sjö som ingår i Emåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15 meter djup, har en yta på 1,75 kvadratkilometer och befinner sig 195 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Emån. Fiskebestånd av bl a abborre, braxen, gädda, gös och även insjööring.

Jordbruksmark

Fastigheten omfattar 37,6 ha inägomark, varav 29,7 ha åkermark och 8 ha betesmark. Marken har en god arrondering.

Grus

På fastigheten finns mindre grustäkt för husbehov.

Arrendetomter

På fastigheten finns tre arrendetomter, som alla är bebyggda med hus på ofri grund.

Vägar

Fastigheten har del i vägen Kolsnäs-Flishults vägsamfällighet (Flishults GA:1), i vägen Sand/Stenåsa (Sand GA:1) och i vägen Sand/Stigaskäl/Nottekull/Björköby (Björkö GA:1). Fastigheten Sand 1:4 har rätt att nyttja vägen till Tjurken över Sand 1:2 och S:1.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger drygt 7 mil sydöst om Jönköping och 9 mil norr om Växjö. Fastigheten är belägen drygt 1 mil nordväst Vetlanda. Från Vetlanda kör mot Sävsjö, alldeles efter Västerrondellen tag höger in på Hällingevägen (väg 877). Vid Hällinge tag höger mot Näsby och fortsätt mot Sand, Runneryd, (väg 881).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter