Skogsfastighet

Välhållen skogsgård med fäbodvall i Ottsjön, Jämtland

Försäljningssätt

Anbud senast tor 5 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
157,4 ha
Skogsmark
118,0 ha
Skogsimpediment
31,6 ha
Väg och kraftledning
2,0 ha
Inägomark
5,4 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
15 940 m3sk
Boyta
103 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM OTTSJÖN 2:29, 2:11, 2:31

Adress

Ottsjön 173 835 62 Föllinge

Om fastigheten

Mycket trevlig gård intill Ottsjön i norra Krokom. I byn Ottsjön ligger ett vackert gårdscentra med bostadshus, dubbelgarage, bagarstuga och timrad ladugård. På södra sidan av sjön ligger förutom ett välskött skogsskifte med central skogsbilväg, en unikt välbevarad fäbodvall intill Ottsjöns strand, lämplig för rogivande rekreation.

Fastighetens areal uppgår till totalt 157 ha, varav 118 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 15 900 m³sk varav 11 100 m³sk är G2, S1 och S2 skog.
Skogsskiftet är välskött och den enskilda vägen genom nästan hela skiftet håller en god standard.

Jakt i vvo om 7 900 ha.

Fastigheten bjuder på ett lugnt och lantligt boende med skog, sjö och natur in på knuten och ger många möjligheter för rekreation, såsom jakt, fiske mm.

Möjlighet finns att lämna sk delat bud, dvs bud enbart på brukningscentrum med byggnader (norr om sjön), innefattar ca 3,2 ha mark, Alt enbart lämna bud på skogsmarken (söder som sjön), förutom de 3,2 ha inkl byggnaderna. Vid delat bud skall detta anges i budet.

Varmt välkommen på visning den 19/8, anmälan krävs!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Trevligt bostadshus som löpande renoverats och underhållits. Uppfört på murad källare och stenfot, den senare renoverades 2018 pga sättning. Stomme av regelvirke, fasad med stående brädfodring och plåttak. Samtliga fönster med isolerglas. Enskilt vatten via brunn som även används av grannfastigheten, ny vattenpump 2018. Enskilt avlopp/infiltrering med trekammarbrunn vilket är omgjort 2018. Uppvärmningen sker med modernt vattenburen värme i båda planen som betjänas av Jordvärmevärmepump installerad 2012. Vedspis i köket. Huset har två vackra kakelugnar i kammaren och salen. Möjlighet att elda i dem samt i vedspisen är under utredning, provtryckning samt brandskyddskontroll kommer att ske under sommaren. Boarea 103 kvm, uppgifter enligt fastighetstaxering.

Planlösning bottenvåning; Entréplanet inrymmer hall med goda förvaringsutrymmen som ger tillträde till ett traditionellt mysigt lantligt kök med vedspis, elspis kyl och frys. Från köket når man även bottenplanets badrum/tvättstuga. Köket ger även tillträde till kammaren och salen.

Planlösning övervåning: På övre planet möts du av en stor hall och två sovrum samt ett arbetsrum med braskamin och balkong med rogivande utsikt över Ottsjön. Övre planet inrymmer även badrum, klädkammare och garderober.

Energideklaration är utförd, energiklass B. Energiprestanda, primärenergital: 63 kWh/m² och år (kopia på energideklarationen finns att inhämta hos fastighetsmäklaren).

Fiber indraget.

Driftskostnader:
Uppvärmning och hushållsel ca 14 828 kr
Försäkring: 10 174 kr
Avlopp: 1 300 kr
Renhållning: 670 kr grundavgift + kärlhyra 190 kr + tömningsavgift om 66 kr/tömning.
Summa: 26 972 ca kr
Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Garage

Garagebyggnad uppförd i trä på gjuten platta. Byggt 1988. Byggnaden har två st carport samt ingång från långsidan. El indraget. Byggnadsmått ca 6 * 7,5 m.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd i timmer på stenfot med plåttak. El uppdaterad i modern tid. Byggnadsmått vinkelbyggnad ca 16* 5,5 samt 16 * 7 meter. År 2011 gjordes omläggning av takplåt samt byte av reglar. År 2013 lyftning av ladugård.

Bagarstuga

Bagarstuga uppförd på stenfot med reglat virke och plåttak. El indraget. Byggnadsmått ca 4 * 7 m. Möjligheterna att elda i bakugn skall också utredas samtidigt som eldstäderna inne i bostadshuset.

Fäbodvall

Timrad stuga , uppförd på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 8* 5,5 m.
Timrad loge, uppförd på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 6* 5 m.
Garagebyggnad uppförd med regelvirke och stående träpanel, plåttak. Byggnadsmått ca 5,5 * 6 m

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2015 av Folke Lindblom LRF Konsult, den är sedan uppräknad med tillväxt fram tills idag. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 118 ha med ett virkesförråd om 15 940 m³sk varav 11 115 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten.
Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Krokom Ottsjön 2:29 ingår i Ottsjöns viltvårdsområde med en areal om 7 933 hektar.
Fastighetens mark är utarrenderad till Ottsjöns älgjaktlag men fastighetsägare har rätt att vara med och jaga.
För att inhämta arrendeavtal kontakta ansvarig fastighetsmäklare.
All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen den 1/7 2020.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom två fiskevårdsområden (FVO), Laxsjö FVO, akt 23-FVO-51:1 och Ottsjöns FVO, akt 23-FVO-52:2. Vad som gäller angående fiskerätterna inom respektive område regleras i gällande stadgar. FVO förvaltas av respektive fiskevårdsomådesförening, Laxsjöns och Ottsjöns.

Naturvärden

Det finns idag inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Inägomark

Det finns en muntlig överenskommelse år från år med lokal bonde som brukar åkermarken på fastigheten.

Hus på ofri grund

Ladugården som tillhör fastigheten står delvis på grannfastigheten (dvs fastighetsgränsen skär rakt igenom ladugården).
Det gula huset som står öster om bostadshuset tillhör grannfastigheten.

Utreder detta med lantmätare nu.

Väg

Fastigheten är delägare i Ottsjön-Skavbrännas vägsamfällighet. Vägunderhåll betalas genom årlig avgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Fastighetsbildning

Om fastigheten försäljes i delar, dvs brukningscentrum med byggnader (norr om sjön), innefattande ca 3,2 ha mark, såsom en del, och den övriga marken (skogen) såsom en del, gäller följande:

Skogsmarken kommer då att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Skulle en köpare välja att fastighetsreglera skogsmarken till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 59 700 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter