Lantbruk

Välskött gård i Lunnahöja om 43,5 ha

Högstbjudande

5 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 7 okt, kl 09:00

Visning

  • ons 25 sep, kl 15:00

    Läs villkor

    Anmälan krävs, varmt välkommen att maila för att anmäla dig till visning! Ingen visning innan första erbjudna visningstillfälle.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,9 ha
Skogsmark
21,7 ha
Åkermark
11,0 ha
Betesmark
10,5 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
5 624 m3sk
Boyta
140 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄSSLEHOLM LUNNAHÖJA 3:2 samt BRÖNNESTAD 4:25

Adress

Lunnahöja 6139 28192 Hässleholm

Om fastigheten

Mycket välskött gård i Lunnahöja om 43,5 ha på ett högt och vackert läge med utsikt över Göingeåsen. Egen infartsväg ger ett privat och avskilt läge utan grannar precis intill. Arealen fördelar sig på ca 22 ha produktiv skogsmark, ca 11 ha god åkermark samt ca 10,5 ha naturskön betesmark. Här finns gott om utrymmen med bland annat stall för plats med djur, flertalet garage, verkstad och loge. Egen jakträtt. Här bor du fritt och härligt på landet med endast 5 km till Sösdala och 15 km till Hässleholm.

Missa inte 3D-foto som tar dig på visning ett helt varv runt gårdscentrum!

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

3D-foto

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1,5 plan från 1847 i gott skick. Huset är byggt på en grund av natursten med stomme av trä. Fasad med gulmålad liggande träpanel och tak av målad eternit. Kopplade korspostfönster som målats sommaren 2018. Boarea om ca 140 kvm. Vattenburen uppvärmning med jordvärme (IVT 2017), tidigare vedpanna som finns kvar. Fiber är inkopplat. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med nyare efterföljande infiltrationsbädd. Enskilt vatten från djupborrad (ny analys finns) samt grävd brunn.
Lättskött trädgård med flaggstång, valnötsträd och äldre fruktträdgård.

Nedre plan fördelar sig på entréhall med trapp till ovanvåningen, ett sovrum, matsal/finrum med härlig veranda, vardagsrum, kontor, kök med köksingång, tvättstuga, badrum, WC, groventré samt pannrum. Liten källare/matkällare med nedgång från tvättstugan.
Kök. Utrustning: spis med fläkt, diskmaskin och kyl (frysbox i groventrén).
Badrum. Utrustning: toalett, tvättställ, badkar.
WC. Utrustning: toalett, tvättställ.
Tvättstuga med klinkergolv. Utrustning: tvättmaskin, dusch.
Pannrum. Utrustning: jordvärmepump, vedpanna, ackumulatortankar, dubbel port för att kunna köra in ved.

Övre plan fördelar sig på ett sovrum i vardera gavel, hall/allrum, WC samt två genomgångsrum.
WC. Utrustning: toalett, tvättställ.

Stall och garage/förråd

Äldre välbevarad stallänga byggd i korsvirke och natursten med tegeltak. Inrymmer häststall samt garage/förråd.

Ladugård och loge

Ladugård och loge med stomme av trä och tegel, tak av eternit. F.d. mjölkstall och mjölkrum med inredningen kvar.

Verkstad, garage och svinstall

Verkstad, garage och svinstall byggt med stomme av trä samt gjutna väggar, tak av eternit. Den äldre inredningen finns kvar i svinstallet.

Vedförråd

Ett större vedförråd finns beläget på skogsmarken i anslutning till skogsvägarna. Byggt med stomme av trä och tak av plåt.

Potatiskällare

Potatiskällare belägen intill åkermarken sydöst om gårdscentrum.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad februari 2015 av Södra som har uppdaterats september 2019 av Victor Nordell, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 21,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om 5 624 m3sk vilket ger ett medeltal om 259 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 3 480 m³sk. Trädslagsfördelningen är 58 % gran, 16 % tall, 15 % björk, 11 % löv och <1 % ek. Medelboniteten är beräknad till 10,4 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 144 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten årsvis mot en årlig ersättning om 8 000 kr och kan som tidigast tillträdas 2020-07-01. Fastigheten erbjuder jakt på bland annat vildsvin, rådjur och hjort.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsens finns ett sumpskogsområden som karaktäriseras av kärrskog med blandskog av löv och barr.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett röse i skogen och ett område på betesmarken med fossil åkermark.

Åkermark

Åkermark om ca 11 ha, areal uppmätt på karta. Åkermarken är täckdikad och ingår i dikningsföretaget Lunnahöja-Björkeberga.

Betesmark

Betesmark om ca 10,5 ha, areal uppmätt på karta. Betesmarken är skriftligen utarrenderad med en period om 4 år med ett års uppsägningstid.

Arrende/nyttjanderätter

Åker- och betesmarken är skriftligen upplåten för en tid av 4 år, med tillträdesdag den 14/3 2015 och avträdesdag den 13/3 2018. Vid en försäljning av fastigheten upphör arrendet utan uppsägning arrendeåret efter försäljningen. I övrigt gäller upplåtelsen med ett års uppsägningstid. Den årliga arrendeavgiften är 52 000 kr.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Filesjön.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2018 fördelas på uppvärmning samt hushållsel 10 100 kWh (ca 19 216 kr), försäkring 12 842 kr, avlopp (slamtömning) 1 800 kr, renhållning 2 950 kr, samfällighet/gemensamhetsanläggning (vägar) 200 kr + 755 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 59 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter