Lantbruk

Välskött skogsskifte utanför Mora.

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 4 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,5 ha
Skogsmark
32,8 ha
Myr/kärr/mosse
3,3 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
4 272 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA HÄRADSARVET 216:1

Om fastigheten

Välskött skogsskifte utanför Sollerön mot Södra Flenarnas fäbod med stor andel avverkningsmogen skog. Totalt ca 36 ha, varav ca 32 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är upskattat till ca 4000 m³sk, varav ca 1500 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Skiftet har en medelbonitet om ca 5,6 m³sk per ha och år. Jakträtt inom Björka viltvårdsområde om ca 2 000 ha.
Kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och ej kan bilda egen fastighet.
Utgångspris: 1 200 000 SEK
Försäljningssätt: Anbud senast 2019-12-04 kl.14.00

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till skiftet samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2019 av Mellanskog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 36,5 ha, varav 32,8 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 272 m³sk. Varav ca 1558 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,6 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt om ca 0,1 ha registrerat på egendomen som berör avd 29 i skogsbruksplanen. Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Björka viltvårdsområde om ca 2 000 ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Daniel Svensson Tel: 070-51 87 049

Fiske

Skiftet ligger inom Sollerö fiskevårdsområde. Mer om fisket finns att läsa på http://www.sollero-fvof.se/

Areal

Areal i tabell enligt skogsbruksplan. Areal enligt metria: 36,49 ha.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet kan ej redovisas då försäljningen avser del av fastighet.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbildning

Skiftet kan inte bilda egen fastighet utan måste förvärvas genom ansökan om fastighetsreglering av en köpare som har en fastighet i området sedan tidigare som skiftet kan regleras till. Förrättningskostnader betalas av köparen.
Köpare står för förrättningskostnaden.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter