Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Hörnsjö, Nordmaling

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
222,1 ha
Skogsmark
166,6 ha
Skogsimpediment
8,2 ha
Berg/hällmark
39,4 ha
Inägomark
4,3 ha
Väg och kraftledning
2,3 ha
Vatten
1,3 ha
Virkesförråd
14 572 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDMALING HÖRNSJÖ 1:45

Adress

Nordmaling Hörnsjö

Om fastigheten

Drömmer du om att äga skog? Då är det dags att sluta drömma då LRF Konsult presenterar denna välskötta fastighet i Hörnsjö, Nordmaling. Fastigheten är ca 222 ha varav ca 167 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är beräknat till drygt 14 500 m³sk med en medelbonitet på 4 m³sk per ha och år. Skogen domineras av tall vilket utgör 61% av virkesförrådet följt av 32% gran och 7% löv. Åldersfördelningen är jämnt fördelad men tyngdpunkten ligger på skog i huggningsklass G1. Trots detta finns skog i alla huggningsklasser för den skogsägare som gillar att engagera sig med allt från röjning till slutavverkning.
– God tillgänglighet via vägar i gott skick.
– Nära till all tänkbar service

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2019-07 av Roger Larsson och Erik Grafström, LRF Konsult. Enligt planen omfattar produktiv skogsmark ca 167 ha med ett uppskattat virkesförråd om drygt 14 600 m³sk. Skogen har tyngdpunkt på i huggningsklass G1, men har även en betydande andel äldre skog i huggningsklass S1 och S2 . Fastigheten är talldominerad till 61%, följt av 32% gran och 7% löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,0 m³sk per ha och år. Skogen är välskött och en stor andel av G1-skogarna är gallrade. Fastigheten har god tillgänglighet av vägar i gott skick. Fastigheten är belägen ca 5 mil från Umeå och ca 3 mil från Nordmaling.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

På fastigheten finns ingen skogsmark i huggningsklass K1. Däremot föreligger återväxtkontroll och i vissa avdelningar även röjning inom planperioden för de arealer i huggningsklass K2. 15% av arealen är i huggningsklass R2 där det föreligger röjningsbehov inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Fastigheten innehar ca 4 ha inäga/åkermark beläget invid väg 539.

Jakt

Jakt Hörnsjö VVO anslutet till Öråns Älgskötselområde

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med LRF Konsults Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten (Källa: Lantmäteriet via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av en fångstgrop med objektID: 10014601080001 (Källa: Riksantikvarieämbetet via Fornsök). Fornlämningen finns utmarkerad på bifogade skogskartor.

Skattetal

Mantal 1425/19200

Samfällighet

Fastigheten har andel om 2,994% i samtliga av följande samfälligheter:
Nordmaling Hörnsjö S:1;S:2;S:3;S:5;S:11;S:12;S:13;S:20;S:21;S:18;S:19;S:22;S:23;FS:27;S:30;S:25;S:26;S:28;S:29 och S:24.

Fastigheten har även andel i gemensamhetsanläggning Hörnsjö Ga:12.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter