Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Orrböle

Utgångspris

980 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 11 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
42,9 ha
Skogsmark
40,3 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
1,6 ha
Virkesförråd
2 927 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORDMALING ORRBÖLE 1:24,1:18

Adress

Orrböle

Om fastigheten

LRF konsult erbjuder en möjlighet att förvärva en välskött fastighet med god tillgänglighet i Orrböle, Nordmalings kommun. Fastighetens totalareal är ca 43 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är uppskattat till knappt 3 000 m³sk med en god medelbonitet på 4,7 m³sk/ha/år. Fastigheten har en tyngdpunkt på yngre skog som domineras av gallringsskog i huggningsklass G1 som utgör 54% av arealen följt av behandlad kalmark i huggningsklass K2 vilket utgör ca 26% av arealen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten i Orrböle, Nordmalings kommun, består av två skiften varav huvudskiftet utgör ca 95% av den totala arealen. Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Grafström LRF Konsult under Augusti 2019. Fastigheten är lättillgänglig med vägar av gott skick. Den produktiva arealen skogsmark uppgår till ca 40 ha av en total landareal på ca 43 ha. Virkesförrådet är uppskattat till drygt 2900 m³sk med en god beräknad medelbonitet på 4,7 m³sk/ha/år. Virkesförrådet är fördelat på 58% gran, 25% tall, 16% löv och 1% contorta. Åldersfördelningen har en tyngdpunkt på medelålders skog, där 54% av arealen är av huggningsklassen G1.

Skogsvård

I dagsläget är nödvändiga skogsvårdsåtgärder tagna, men inom planperioden kommer det finnas ett röjningsbehov på de avdelningar som vid planeringstillfället var av huggningsklass K2.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt enl Lst Orrböle VVO ca 1590 ha

Samfällighet

Orrböle S:2 .

Välkommen ut i skogen!

Visning av skogen sker på egen hand, använd gärna vår gårdskarta via hemsidan för att enklare orientera er ut på marken.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden, forn- eller kulturlämningar (Källa: Lantmäteriet via Sesverige). Inom fastigheten finns dock ett sumpskogsområde som finns utmarkerat i bifogad karta.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter