Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet i Örträsk

Utgångspris

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 28 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
119,7 ha
Skogsmark
104,7 ha
Skogsimpediment
11,9 ha
Väg och kraftledning
2,5 ha
Vatten
0,6 ha
Virkesförråd
12 121 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE ÖRTRÄSK 8:11

Adress

Örträsk Lycksele

Om fastigheten

LRF Konsult presenterar stolt ett gyllene tillfälle att förvärva denna välskötta fastighet med god tillgänglighet och för området god bonitet strax utanför vackra Örträsk, Lycksele kommun. Virkesförrådet är uppskattat till drygt 12 000 m³sk på ca 119 ha varav ca 105 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Skogen är talldominerad med en god bonitet på 4,3 m³sk per ha. Jakt i Östra Örträsk VVO om knappt 11 000 ha i Öreåns älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastigheten består av två skilda skiften i Örträsk, Lycksele kommun. Fastigheten har god tillgänglighet via vägar i gott skick. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 105 ha, med ett virkesförråd om drygt 12 000 m³sk. Virkesförrådet är fördelat på 62% tall, 19% gran, 13%löv och 6% lärk. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m³sk per ha vilket är en god bonitet för det aktuella området. Åldersfördelningen är spridd med en tyngdpunkt på medelålders skogar där 57% av arealen befinner sig i huggningsklassen G1. Förslag på gallring har endast lämnats för en gallringsröjning av skogsvårdande karaktär. S1 Skogen är bedömd som slutavverkningsbar och S2 skogen som slutavverkningsmogen. Köpare gör sin egen bedömning.

Skogsvård

Förslag på skogsvård enligt plan är plantering på ca 4 ha snarast på fastigheten. Utöver detta föreslås i planen återväxtkontroll på ca 0,6 ha och röjning på ca 1 ha snarast.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Östra Örträsk VVO om ca 11 000 ha som är anslutet till Öreåns älgskötselområde.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven minst ett år inom glesbygdsområdet. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Välkommen ut i skogen!

Visning av skogen sker på egen hand, använd gärna vår gårdskarta via hemsidan för att enklare orientera er ut på marken.

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en kulturlämningar som berör fastigheten på norra skiftet, se separat karta. Dessa benämns som fångstgropsystem samt enskilda fångstgropar av Riksantikvarieämbetet. Fångskropsystemet finns utmarkerat i gult på bifogad karta. De enskilda fångstgroparna finns märkta med kulturminnessymboler på samma karta. Lämningsnummer L1937:5966 (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige; Fornsök).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 145 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter