Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet om 20 ha

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 14 jun, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,9 ha
Skogsmark
19,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
3 073 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS LOTAN 2:5

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i Lotan, ca 20 km söder om Bollnäs. Produktiv skogsmark om 19,5 hektar med ett totalt virkesförråd om cirka 3 100 m³sk. Relativt jämn åldersfördelning där merparten av skogsbeståndet befinner sig i gallringsålder.

Jakt i Knisselbo jaktklubb om ca 1 200 ha, samt i Hanebo Södra VVO om 3 200 ha.

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Buster Knutsson - LRF Konsult. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2018.
Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 19,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 3 100 m³sk varav ca 600 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 5,9 m³sk per hektar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Knisselbo jaktklubb om ca 1 200 ha, samt i Hanebo Södra VVO om 3 200 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter