Skogsfastighet

Välskött skogsfastighet utan byggnader

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 31 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,8 ha
Skogsmark
60,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Berg/hällmark
2,8 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
8 700 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND ASPNÄS 3:23

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet utan byggnader i ett skifte om ca 65 ha belägen 17 km nordväst om Härnösands stad. Fastigheten består till största del av växtlig gallringsskog runt 45 år. Fastigheten har bra tillgänglighet genom skogsbilvägar. Jakträtt på småvilt och älg.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun Säbrå församling.

Kör E4:an norrut från Härnösand, i Älandsbro sväng vänster mot Aspnäs följ vägen ca 12 km, tag av till höger mot Aspnäs S och kör ca 1 km. Sväng vänster och följ skogsbilvägen ca 800 m så är man framme vid fastigheten. OBS! låst bom finns vid skogsbilvägens början, kontakta fastighetsmäklaren för kod till bommen. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Fastigheten består av ett skifte med god tillgänglighet om total areal 64,8 ha varav produktiv skogsmark 60,9 ha med virkesförrådet om ca 8 700 m³sk enligt ny upprättad skogsbruksplan. Fastigheten är välskött och där ägarna nyligen har utfört markberedning om 0,4 ha och röjning om 4,6 ha. Fastighetsägarna har även gallrat 13,9 ha för ett antal år sedan.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 74 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot växtlig gallringsskog i ålder runt 45 år, 79% av arealen är i huggningskassen G1. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 4,8 ha med ett virkesförråd om ca 1 250 m³sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är god med 4,8 m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Lars Olsson Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 60,9 ha med ett virkesförråd om ca 8 700 m³ sk. Skogsbruksplanen är uppräknad med 1 års tillväxt.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som plantering om 0,4 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett mindre område som är bedömt som naturvärdesobjekt, barrskog Källa Skogsstyrelsen och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända kulturlämningar eller fornminnen på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Härnösands Älgskötselområde. För närvarande bedrivs älgjakten genom Davidssons jaktlag och man jagar på ca 325 ha.

Taxeringsvärde

Fastigheten är bildad under 2019 genom avstyckning och har inte hunnit fått något taxeringsvärde av Skatteverket än.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 650 357 kvm, areal enligt skogsbruksplan 64,8 ha.

Vägar

Fastigheten har andel i Ulvviksbodarnas vägsamfällighet, Aspnäs GA:2. Gemensamhetsanläggningen är uppdelad i två vägar, utfartsvägen samt skogsbilvägen. Fastigheten har olika andelstal i vägarna, utfartsvägen 3,98% och skogsbilvägen 2,54 %. Vägarna har renoverats sista åren håller bra standard. Låst bom finns vid skogsbilvägens början. Kontakta mäklaren för kod till låset.

Egen skogsbilväg​ går från gemensamma skogsbilvägen Ulviksbodarnas vägsamfällighet och ca 850 m nordväst.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten, intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.harnosand.se

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter