Lantbruk

Välskött skogsfastighet

Högstbjudande

5 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 sep, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
142,3 ha
Tomtområde
142,3 ha
Virkesförråd
18 646 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BACKE 11:1 (del av)

Adress

Kyrkvägen 38 88050 Backe

Om fastigheten

Talldominerad skogsfastighet i Backe på totalt 127 ha varav 115 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd 18 600 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Bra bonitet (5 m³sk per ha). Jakträtt.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Backe. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Planen har räknats upp med ett års tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 115 ha med ett virkesförråd om 18 600 m³sk.

Inledning
Fastigheten Backe 11:1 (del av) är belägen i Fjällsjö församling, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Fastigheten består av 7 skiften med totalt ca 115 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 18 600 m³sk, med en stor andel gallringsskog

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under hela året.
Bra tillgänglighet med vägar.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 71 % av virkesförrådet. Övervägande medelålders och äldre skog.
Ungefär 25 %, (28 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 6 300 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 10 %, (11 ha).

Skogsvård
Ungskogen är välröjd och har god tillväxt.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Fornminnen och kulturhistoriska objekt
Det finns markerade stigar på några ställen på fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör en del av en större skogsfastighet och ansökan är inlämnad till Lantmäteriet för avstyckning. Skiftet kan antingen styckas av och bilda en egen skogsfastighet eller fastighetsregleras till en närliggande skogsfastighet. Kontakta LRF Konsult för mer information.

Jakt

Fastigheten ingår i Backe jaktlag på ca 6 000 ha.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för de som ej är bosatta i Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 358 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter