Lantbruk

Välväxt gallringsskog på viltrika marker

Högstbjudande

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 30 okt

Visning

  • Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,9 ha
Tomtområde
26,9 ha
Virkesförråd
4 630 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UPPSALA ELINGE 2:18

Om fastigheten

Skogsfastighet med ett virkesförråd om ca 4 630 m3sk i företrädesvis välslutna gallringsbestånd. Skogen ligger väl samlad i ett skifte, inägomarken är separerad i ett mindre skifte. Attraktiva jaktmarker med älg, kron- och dovhjort, vildsvin och rådjur. Avstånd till Uppsala är ca 2,5 mil.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Jakt

Jakten är mycket uppskattad, jaktbart vilt är främst älg, kron- och dovhjort, vildsvin och rådjur. All jakt är upplåten till Skuttunge jaktklubb t.o.m. 2020-06-30.
Fastigheten ingår f.n. i älgjaktsområde som omfattar ca 2 500 ha med en normal tilldelning på 5 vuxna och fri kalv. I fjol sköts 14 kronhjortar på samma område.

Åkermark

Enligt taxeringen är åkermarken tillfredsställande dränerad och har en normal produktionsförmåga. Ca 1,1 ha är utarrenderat, fastighetsägaren är överens med arrendatorn att avträde av arrendet sker 1 april 2020.

Vägar och Dikningsföretag

Vägkostnad erläggs endast de år avverkning sker på fastigheten. Fastigheten ingår i Bälinge dikningsföretag vilket renderar en årlig kostnad på ca 150 kr.

Skogsuppgifter

Fastigheten omfattar 23 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkessförråd om 4 630 m3sk, i stort set all skogsmark utgörs av välslutna gallringsbestånd.
Trädslagsfördelning är 68 % tall, 25 % gran och 7 % björk. Skogsinventering är utförd 2012-10-02 och tillväxtberäknad med 7 år, inga åtgärder är utförda av ägaren efter inventeringen förutom att några barkborreangripna träd avverkats i södra kanten av skiftet.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter