Lantbruk

Vårkumla 50 ha

Högstbjudande

3 900 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 18 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,4 ha
Åkermark
38,4 ha
Skogsmark
10,2 ha
Skogsimpediment
0,7 ha
Övrigmark
1,1 ha
Virkesförråd
1 262 m3sk
Boyta
170 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Falköping Vårkumla 6:2, 7:4 & Mönarp 2:11

Adress

Nolgården 1 521 97 Vartofta

Om fastigheten

Nolgården är belägen i Vårkumla söder om Falköping. Gårdens sammanlagda areal uppgår till
50 ha vilken fördelar sig över 28 ha åkermark, 10 ha betesmark och 10 ha skogsmark. Byggnadsbeståndet utgörs av en mangårdsbyggnad uppförd
i slutet av 1800-talet, två flyglar, en höghusladugård samt övriga byggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet på torpargrund och en mindre källardel med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är
kopplade 2-glas och på taket ligger betongtegel. Uppvärmning sker via bergvärme installerad i början av 2000-talet, ny värmepump Thermia Diplomat Optimum
från 2018. Vatten via borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsbädd från ca 2009.
Fiber finns anslutet via Luttra fiber Ek.förening men ej driftsatt.
Boarean uppgår till ca 170 m² och biarean till ca 10 m² enligt taxeringsinformationen.

Huset renoverades i början av 1950-talet, troligen inreddes övervåningen vid den tidpunkten. I slutet av 1960-talet byggdes huset till med den del som idag är
groventré och omkring 2005 lades taket om. Huset är inrett för generationsboende med en lägenhet i vardera planet.

Planlösning
Ingång via huvudentrén till hall med trapp till övre plan. Till höger nås salongen i öppen planlösning med matsalen som har en öppen spis och vidare till TV-rum.
Till vänster från hallen nås köket som har enklare standard och ansluter till groventrén. Från groventrén nås badrum med wc, handfat, badkar och toppmatad
tvättmaskin, skafferi och trappa till källare.
Övre plan utgörs av en mindre möblerbar hall med utgång till balkong, två sovrum ett allrum, kök och toalett.
Källare med pannrum och vedförråd.

Kökspannan och den öppna spisen har inte använts på många år och bör provtryckas innan användning.

Driftskostnader
Total driftskostnad: 29 983 SEK/år

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning & el: 21 340 SEK/år
Avlopp: 923 SEK/år
Renhållning: 1 920 SEK/år
Försäkring bostad: 5 800 SEK/år

Tillkommer fastighetsskatt om 4 245 SEK/år.

Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med
1 person i hushållet.

Energideklaration är ej utförd.

Flygelbyggnad

Flygelbyggnad uppförd i trä under tak av plåt med jordgolv. Inrymmer garage med plats för en bil.

Flygelbyggnad

Flygelbyggnad uppförd i trä under tak av plåt. Huset som tidigare används som brygghus inrymmer även snickarbod.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd med murad djurdel med överbyggnad och loge i trä med plåtbeklädd fasad och plåttak. Djurdelen har den äldre inredningen kvar. Logen
har gjutet golv och inrymmer även en mindre spannmålstork med lagring.

Maskinhall

Byggnad uppförd i trä under tak av plåt med grusgolv och tre portar, nyttjas till maskinförvaring.

Vagnskjul

Byggnad uppförd i trä under tak av plåt med gjutet golv. Nyttjas till garage och maskinförvaring.

Hönshus

Byggnad uppförd i trä under tak av eternit, inrymmer hönshus och vagnbod med loft ovanpå.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 10,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 262 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 124 m³sk/ha.
Markens medelboniteten har bedömts till 6,1 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 46 m³sk.
Trädslagsfördelningen består av 2% tall, 64% gran och 34% löv. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 490 m³sk, därav slutavverkning 440 m³sk.
Det föreligger ett omgående röjningsbehov på ca 4,7 ha.
Skogsuppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i juni 2019 av Mattias Karlberg.

Åker & betesmark

Gården omfattar sammanlagt 27,5 ha stödberättigad åkermark på varierande och självdränerande falbygdsjordar. Åkermarken vid gården omfattar
ca 11,5 ha och skiftet vid Mönarp ca 16 ha. Till fastigheten hör även ca 11 ha naturbetesmark varav drygt 6 ha är stödberättigad areal och är belägen i
anslutning till gården.

Arrende

Åkermarken är utarrenderade till 2019-12-31 och därefter tillgänglig för köparen.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2020 års SAM-ansökan.

Jakt

Jakträtten är övergår till köparen på tillträdesdagen.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till:
Vårkumla 6:2 = 20,469 ha
Vårkumla 7:4 = 11,676 ha
Mönarp 2:11 = 17,160 ha
Arealuppgifterna enligt fastighetstaxeringen uppgår till totalt 49 ha och är fördelade på 10 ha skog, 2 ha impediment, 29 ha åkermark, 7 ha betesmark och 1 ha
övrig mark.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Bostadshus överlämnas flyttstädat. Ekonomibyggnader och mark överlämnas utan ytterligare städning, den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar övergår till köparen. Maskiner ingår inte i överlåtelsen.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.​

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på skiftet i Mönarp för sig och enheten i Vårkumla för sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter