Skogsfastighet

Växtlig Skogsfastighet 41 ha

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 29 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Skogsmark
36,8 ha
Skogsimpediment
4,8 ha
Virkesförråd
4 450 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK GODMARK 1:57

Adress

Godmark 1:57 Godmark 41 ha

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet 41 ha med bra åtkomst och bonitet.
37 ha produktivt ,4 400 m3sk, Bonitet 4,7 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad av Norra Skogsägarna 2018-05-09 och reviderad av LRF Konsult, Erik Westman 2019-11-12. Fastigheten består av två närliggande skiften i Godmark, Örnsköldsviks kommun. Fastigheten är lättillgänglig i nära anslutning till väg. Produktiv skogsmark uppgår till drygt 36 ha med ett virkesförråd på ca 4450 m³sk enligt skogsbruksplanen. Virkesförrådet är fördelat på 48% tall, 47% gran och 5% löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,7 m³sk per ha och år. Den största andelen av den produktiva arealen består av medelålders G1-skogar vilket utgör 68% av den produktiva arealen. Fastigheten är välskött och nyligen har aktuella röjningar och gallringar utförts i skogsvårdande syfte.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvård

Det finns plantering att utföra snarast på 2,5 ha samt röjning om 5-10 år på ca 1,1 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturminnen registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Jaktlag A-Licens område

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter