Lantbruk

Växtodlingsgård om 228 ha varav drygt 140 ha åker

Högstbjudande

18 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 31 jan, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
227,8 ha
Åkermark
140,0 ha
Skogsmark
72,7 ha
Skogsimpediment
4,7 ha
Betesmark
3,7 ha
Övrigmark
6,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,7 ha
Virkesförråd
10 000 m3sk
Boyta
190 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Levide Pejnarve 1:70, Eksta Stora Mellings 1:5 & 1:6

Adress

Levide Pejnarve 461 623 53 Hemse

Om fastigheten

Trevlig gård med vacker mangårdsbyggnad från 1860-talet i lugnt läge. Ägarna har under årens lopp köpt till mark och fått till en mycket bra arrondering och idag brukas omkring 140 ha egen mark. Till gården hör även 72,7 ha skog med ett virkesförråd om ca 10 000 m³sk och en medelbonitet på 3,6 m³sk per hektar enligt ny skogsbruksplan från Mellanskog. Vid gårdscentrum finns en ny och fin maskinhall, ladugård/lada med bra lagringsutrymmen och pannrum, garagebyggnad med verkstadsdel, vedbod/förråd/carport samt en väderkvarn. I den vackra trädgården finns en pool som värms via flispannan. På gårdens mark kan du plocka egen tryffel.

Ägarna har utvecklat och drivit gården sedan år 1995 men nu är det tid för någon annan att ta vid.
Bud i första hand på helheten enligt prospektet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

1,5-plansvilla byggd år 1860, uppförd i sten på torpargrund med tak av tegelpannor. 9 rum och kök med en boarea om 190 m² enligt fastighetsutdrag, sannolikt omkring 230 m² enligt ägarna men ej kontrollmätt. 2-glasfönster och ventilation i form av självdrag. Huset värms med flis genom kombipanna med ackumulatortank. 3-kammarbrunn med infiltration från år 2018, godkänt enligt Region Gotlands krav. Kommunalt vatten samt grävd brunn. För år 2018 låg förbrukningen på 9 586 kWh och därtill ca 80-100 m³ flis för bostad och pool. Huvudsäkring 25 Amp. Jordfelsbrytare finns i samtliga byggnader med el enligt försäkringsbrev. Kollektiv fiber från Telia genom Levide fiber ekonomisk förening, se mera på fiberföreningens hemsida http://www.levidefiber.n.nu/

Planlösning:
Groventré med klinkergolv, renoverat för ca 5 år sen. Vattenburen golvvärme.
WC-rum med klinkergolv, vattenburen golvvärme, bröstpanel och tapet. Tvättställ.
Tvättstuga med klinkergolv, vattenburen golvvärme. Här finns tvättmaskin och dusch. Utgång till husets baksida.
Apparatrum/f d pannrum. Frys, hydrofor samt bufferttank om 300 liter och 200 liters varmvattenberedare med elpatron.
Matkällare.
Kök med plastmatta, förberett för golvvärme. Här finns en spis med häll, fläkt, kyl och diskmaskin.
Rymligt vardagsrum med trägolv. Öppet mot kontoret samt dörr till hall/finentré.
Kontor/genomgångsrum med parkettgolv.
Sal med parkettgolv. Härligt rum med fint ljusinsläpp från 4 fönster samt pardörrar.
Finentré med nyrenoverade pardörrar och trappa till övervåningen.

Övervåning:
Allrum med plastmatta och öppen spis (används ej).
Utgång till balkong i söderläge.
Sovrum med trägolv och garderober. Dörr till vinden.
Duschrum från -95 med plastmatta på golvet och väv på väggarna. Dusch, WC, tvättställ i kommod, väggskåp samt takfönster.
Sovrum med laminatgolv.
Sovrum med laminatgolv.

Övervåning bakbygge med trappa från groventrén:
Sovrum med trägolv.
En halvtrappa upp finns ett allrum med klickgolv.
​Tre trappsteg upp finns en sovalkov/gästrum på gaveln.
Oinredd vind samt stege vidare till större vind.

Härlig trädgårdstomt med päron- och äppelträd. Trädäck med pool och paviljong. Poolen har renoveringsbehov då ny liner behövs. Gjuten platta under poolen med frigolit. Poolen är oisolerad på sidorna. Dränerat/dräneringspump.

Maskinhall

Uppförd år 2016 i trä på stålstomme samt plåttak. El finns. Betongelement 1,3 meter höga för att klara spannmålshantering. Byggyta enligt försäkringsbrev 288 m².

Ladugård/lada

Ladugård med gjutet golv. Bland annat omgjord för att inrymma maskiner och halm. Byggyta om 736 m² enligt försäkringsbrev.
Här finns vidbyggt flisförråd/vagnslider, snickarverkstad och förrådsutrymmen.
Pannrum med Vetopanna från 2009 om 75 kW kopplad till rökgastunnel. Värmer via kulvert såväl bostad som pool. Flisförråd utanför om 5 m³. Utvändigt finns sprutplatta och spolplatta. Gödselbrunn om ca 240 m³ samt pumpbrunn på omkring 30 m³.

Verkstad/Bilgarage

Uppförd i sten med plåttak och betonggolv. Tre portar. El med 3-fas. Byggyta om 59 m² enligt försäkringsbrev.

Väderkvarn

Klassisk väderkvarn i sten med spåntak. Kvarnen kallas Bodisko efter den ryske generalen på 1800-talet.

Carport/förråd

Träbyggnad med plåttak, betonggolv samt el.
Carport med plats för en bil.
Förråd.
27 m² enligt försäkringsbrev.

Åkermark

Gårdens åkermark omfattar 139,77 ha enligt SAM-ansökan för år 2019. 108,11 ha fastmark och 31,66 ha i myren. Överlag bra marker för området med god avkastning och tillfredsställande dränering. Inför säsongen 2020 har drygt 66 ha höstsåtts och det fördelar sig på ca 50 ha höstvete och knappa 17 ha höstkorn. Utöver de 139,77 ha åker som brukas idag finns det ett skifte om knappt 1 ha vilket disponeras av Levide IF, som träningsplan för fotboll. Det finns även en privat crossbana om drygt 1 ha som ligger utmed väg 141 mellan Levide och Hemse. Ägarna har haft vissa planer på bevattning till åkermarken då det finns en kanal som går genom ägorna. Det har dock stannat vid en tanke och är inte vidare undersökt.

Betesmark

Betesmark med gårdsstöd om 3,73 ha samt skogsbete om 3,94 ha.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 72,7 ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2019-11-11. Virkesförråd bedömt till omkring 10 000 m³sk, Medelbonitet om 3,6 m³sk per hektar och år vilket är normalt för ön. Trädslagsfördelningen är tall 82%, gran 8%, ek 1% och löv 9%. Ojämn åldersfördelning med stor andel yngre
och medelåldrig skog. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till ca 3 500 m³sk varav 1 900 m³sk på gallring och 1 600 m³sk på föryngringsavverkning. 8,3 ha av skogen är äldre skog avsatt för naturvård. Det finns flishögar som skall flisas som köparen kan ta över. Det bör flisas under 2020, ligger på angränsande mark. 4,6 ha är impediment i form av myr.

Skogsvård

Följande avdelningar berörs av naturvärden:
Avd 2, äldre tallsumpskog intill myr. Naturvård orört (NO) enligt planen. 0,7 ha.
Avd 5, äldre sumpskog. Naturvård orört (NO) enligt planen. 0,5 ha.
Avd 31, hagmarksskog. Naturvård skötsel (NS) enligt planen. Skogsbete. 4,8 ha.
Avd 51, ädellöv. Naturvård skötsel (NS) enligt planen. Tidigare änge. 2,3 ha.
Skifte 5 av Levide Pejnarve 1:70 gränsar mot Natura 2000-område som till viss del kan påverka skogsbruket. Främst genom skyddszoner.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen.

Naturvärden

Tallsumpskog samt skogsbete med skötselkrav. Se skogsbruksplan från Mellanskog.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns det gott om fornlämningar. 11 st registrerade på Levide Pejarve 1:70. Det rör sig bland annat om husgrund, hägnadssystem, bytomt/gårdstomt, samt olika fyndplatser. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar.

Dikningsföretag

Mästermyr vattenavledningsföretag 1965. 1,28 % andel. Utdebiterat omkring 11 000 -12 000 SEK sen 1995.
Bringsarve df 1951. Omkring 15 % andel.
Pejnarve df 1946. Liten andel, 1 utdebitering senaste 25 åren.
Boxarvrendelen 1917. Ej aktiv enligt vad ägarna vet.
Kyrkmyrs och Skinnarvemyrs df 1943. Ca 4,4 % andel. 1 utdebitering under åren.
Säljarna har under sin tid betalat omkring 25 000 SEK till de olika dikningsföretagen vilket ger ett snitt på omkring 1 000 SEK om året.

Grustag

Ägarna har nyligen fått tillstånd till eget grustag på Levide Pejnarve.

Vattenbrunn

Det finns en vattenbrunn vid en åker i Tummelbos. Brunnen nyttjas av Levide Bringsarve 1:26. Det finns inget servitut skrivet.

Vägunderhåll

Fastigheten har andel i Tummelbos vägförening. 11/107 andelar. Årlig avgift oftast mellan 1 000- 2 000 SEK.
Fastigheten betalar även sommarunderhåll för vägen vid Alskute. 16,7 %.

Maskiner/inventarier

Det finns möjlighet för köparen att enligt separat överenskommelse överta maskiner så som traktorer, vagnar med mera. Kontakta mäklaren för vidare information.

Övrigt

Totalt 3 olika fastighetsbeteckningar med en areal om 228,5722 ha enligt fastighetsutdrag. Nedan följer en kort beskrivning av fastigheterna.
Levide Pejnarve 1:70. Gårdscentrum samt mark om totalt 226,5812 ha enligt fastighetsutdrag. Fördelat på 11 skiften. 2 av skiftena är skog i Lojsta.
Eksta Stora Mellings 1:5. Areal om 1,481 ha enligt fastighetsutdrag. Åker.
Eksta Stora Mellings 1:6. Areal om 0,51 ha enligt fastighetsutdrag. Åker. Mellingsfastigheterna ligger ihop.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 650 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter