Lantbruk

Vid Körsbärsdalen

Högstbjudande

1 600 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,9 ha
Tomtområde
12,9 ha
Virkesförråd
631 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUND VEBERÖD 8:30

Adress

Körsbärsdalen Veberöd

Om fastigheten

Mycket naturskönt område vid den sagolika körsbärsdalen. Här är våren något alldeles extra, med alla dess prunkande vita körsbärsblommor är platsen inget annat än magisk. Betesdjur har präglat den gamla fäladsmarken i 100-tals år och med tiden skapat en rik natur med vackra uttryck. Landskapet är omväxlande och kuperat. Skogspartier blandas med öppen mark som delvis sluttar ner mot Skogsmöllebäcken som rinner genom fastigheten i dess sydvästra hörn.

Och det är inte bara våren som här är förtrollande, sommaren, hösten och vintern bjuder även dem på naturens skådespel.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Fäladsmark

Hela fastigheten består av äldre fäladsmark. Med tiden har marken förändrats och idag består den av både öppen betesmark och skogspartier.

Skogsuppgifter

Skogsmarken utgörs av hagmarksskog som delvis betas av klövdjur. Bestånden är olikåldriga av främst björk, ek och al, men här finns även stora mängder enbuskar, vildapel, hagtorn och körsbär.

Enligt skogsbruksplan från 2019, upprättad av David Ljungqvist, omfattar den produktiva skogsmarken 5,2 ha, med ett virkesförråd om 631 m³sk och ett medeltal på 121 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk/ha/år och tillväxten är beräknad till ca 19 m³sk/år.

Se även bifogad skogsbruksplan.

Betesmark

Betesmark om ca. 7,6 ha, enligt skogsbruksplanen. Kuperad och varierad terräng, med inslag av enbuskar, vildapel, hagtorn och körsbär.

Jakt

Tillgången till jaktbart vilt i området är stor och jaktmöjligheterna bedöms som mycket bra på fastigheten. Jakten är upplåten tom 2022-12-31.

Skogsmöllebäcken

Vacker bäck som rinner genom fastighetens sydöstra hörn, den fortsätter sedan genom hela Körsbärsdalen och vidare bort till Hasslemölla. Bäcken ger extra liv till området och förser betesdjuren med vatten.

Byggnader

Fastigheten är obebyggd.

​Arealer

Arealen för hela hela fastigheten uppgår till 12,88 ha enligt fastighetsregistret.​

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark: 5,2 ha.
Inäga/åker/bete: 7,6 ha.
Summa, hela fastigheten: 12,8 ha.​

Areal enligt blockkartan från 2016:​
Enbart bete​smark: 10,27 ha​.
(Enligt blockkartan innefattas även areal som i skogsbruksplanen klassats som skogsmark)

Arrende och stödrätter

Hela fastigheten är utarrenderad genom ett 1-årigt jordbruksarrende. Arrendeperioden löper från 1 jan till 31 dec. Arrendekontraktet är uppsagt och arrendatorn avträder 2020-12-31, om inte ny överenskommelse sker.

Stödrätter, för ca 10 ha, följer med fastigheten. Stödrätterna nyttjas av arrendatorn och ska överlämnas till fastighetsägare i samband med att arrendatorn avträder från arrendet.

Hasslemölla gård, Hasslemölla 1:1

På Romleåsens östra sida i slående vacker miljö hittar vi gården Hasslemölla med fantastiska möjligheter. Historierna kring Hasslemölla börjar redan på 1600-talet, då Gerhard Buhrman anger den i sin Skånekarta. Gårdscentrumet ligger strax öster om Veberöd, fastighetens totala areal är på ca 61 ha, varav ca 30 ha skogsmark och 30 ha jordbruksmark.

Veberöd 8:30 är ett utskifte till Hasslemölla 1:1. De båda fastigheterna kan förvärvas enskilt eller tillsammans. För mer information om fastigheten se separat beskrivning av fastigheten Hasslemölla 1:1.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter