Lantbruk

Virkesrik fastighet i Brobyn

Försäljningssätt

Anbud senast ons 20 Nov, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,4 ha
Tomtområde
56,4 ha
Virkesförråd
6 975 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BODEN BROBYN 1:6, 1:16

Adress

Brobyn 4C 96191 Boden

Om fastigheten

I Brobyn hittar ni denna virkesrika fastighet ca 1,6 mil från Boden. Till fastigheten hör 56,4 ha mark varav 49,1 ha är produktiv skogsmark. Boniteten uppgår till 4,2 m³sk per ha.

På gården finns ett bostadshus fördelat på kök, allrum och sovrum. Huset är i behov av omsorg. Det finns flera småhus som är lämpliga för förvaring.

Marken på fastigheten fördelar sig på 49,1 ha produktiv skogsmark, 5,5 ha åkermark och 1,8 ha övrig mark. Fastigheten har hela 6 975 m³sk med ett medeltal på 142 m³sk/ha. Virkesförrådet består av 64 % tall, 23 % gran och 13 % löv.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus i sämre skick fördelat på kök, allrum och sovrum. Liggande träpanel, plåttak och tvåglasfönster.

Ekonomibyggnad

Flera uthus lämpliga för förvaring.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra skogsägarna under sommaren 2019. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 56,4 ha, varav 49,1 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om 6 975 m³sk. Boniteten är 4,2 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 64 % tall, 23 % gran och 13 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Naturvärden

Inga registrerade naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade fornlämningar på fastigheten

Förvärvstillstånd

Inget förvärvstillstånd för privatpersoner behövs

Jakt

Brobyn 1:6 och 1:16 registrerad i Brobyns VVO med en registrerad areal om 2 359 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13 400 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Assistent

Charlotta Rosell Sundström

Liknande fastigheter