Skogsfastighet

Virkesrik fastighet i Hjoggböle

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 11 Dec, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,7 ha
Skogsmark
50,5 ha
Myr/kärr/mosse
2,9 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
10 880 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ HJOGGBÖLE 18:1

Adress

Hjoggböle Hjoggböle, Skellefteå

Om fastigheten

Fastigheten Hjoggböle 18:1 har ett imponerande virkesförråd om ca 10 880 m³sk fördelat på 50 hektar produktiv skogsmark, medelboniteten uppgår till 4,7 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår viltvårdsområde om ca 2800 ha.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Ola Lindström inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 50 ha med ett virkesförråd om totalt ca 10 880 m³sk varav ca 8 720 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Hjoggböle VVO om ca 2 800 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 40 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter