Lantbruk

Virkesrik fastighet vid Landösjöns strandkant

Försäljningssätt

Anbud senast fre 29 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,7 ha
Skogsmark
29,3 ha
Skogsimpediment
2,9 ha
Inägomark
3,4 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
6 901 m3sk
Boyta
70 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM LANDÖN 3:19 och KROKOM LANDÖN 3:41

Adress

Långan 131 83598 Offerdal

Om fastigheten

Vill du hitta ett andningshål och dessutom ha egen strand? I Landön vid fiskerika Landösjön ligger denna fastighet där du en del stunder på året kastar fiskespöet från husknuten och kan doppa tårna efter bara några enstaka steg. Till fastigheten hör 29,3 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 6 901 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset är uppfört 1925 och genomgick sedan en betydande renovering ca 1961 då huset moderniserades och planlösningen delvis gjordes om. Ett renoveringsobjekt för den som vill ha ett naturnära boende eller fritidshus!

Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Sten
Stomme: Trä
Fasadtyp: Plåt
Fönster: 2-glasfönster

Vatten: Enskilt vatten. Vatten tillhandahålls av Landösjöns regleringsföretag enligt vattendom.
Avlopp: Enskilt avlopp (åläggande finns Krokoms kommun att det måste bytas)
Uppvärmning: Vedeldning
Ventilation: Självdrag
El: Gammal el som troligtvis behöver dras om
Skorsten: Murstocken provtryckt av fastighetsägaren för några år sedan.

Driftskostnader:
Uppvärmning: ca 5 000 kr/år
Hushållsel: ca 12 000 kr/år
Avlopp: ca 1 400 kr/år
Renhållning: ca 800 kr/år
Sotning: ca 2 000 kr/år

SUMMA: ca 21 200 kr/år

Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:
Entré via liten farstukvist dörr till hall med avhängning och garderob samt en liten "smutt" med plats för skrivbord.

Från hallen nås badrummet som är inrett med wc, handfat, dusch och tvättmaskin.

Kök med plats för både kökssoffa och matbord. Köket har äldre inredning och en fin liten vedspis som går att elda i.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

I slutet av hallen ligger ett sov/vardagsrum med härlig utsikt över Landösjön.
Vägg: Träpanel
Golv: Trä

Från rummet finns utgång till det som ursprungligen var husets farstu och entré. Här finns ett litet förråd samt trappan till övervåningen.
Övre våningen rymmer liten hall samt två sovrum.

Verkstad

Verkstaden byggdes 1997. Byggnaden om ca 40 kvm är uppförd på betongplatta och trästomme med fasad av plåt under plåttak. Verkstaden är och har dessutom en kamin för vedeldning samt elelement. Därtill finns både vatten och el indraget samt extra många trefasuttag. Den rymmer ett stort verkstadsutrymme med extra bred dörr, samt två mindre rum.

Gamla verkstaden

Äldre timmerbyggnad i sämre skick som användes snickarverkstad innan den nya byggdes. På gaveln finns ett litet övernattningsrum inrett. Tak av plåt.

Stugor

På tomten finns två mysiga små övernattningsstugor. Den ena är belägen bakom vedboden och den andra precis nere vid sjön.

Skogsuppgifter

Fastigheten 3:19 består av 2 skiften och 3:41 består av ett skifte som gränsar mot östra skiftet av 3:19. Totalt är det 29,3 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 6 901 m3sk. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 70 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är
ojämn med en förskjutning mot äldre skog. Det finns ingen skog som är under 20 år. Ungefär 54 %, (15,8 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 5 311 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Dock finns det behov av föryngringsavverkning, röjning och gallring.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Fastighetens inägomark uppgå enligt skogsbruksplanen till 3,4 hektar och ligger väl samlad kring gårdscentrum. Inägomarken är inte brukad på många år.

Forn- och kulturlämningar

Inga objekt finns registrerade på fastigheten.

Naturvärden

Inga registrerade uppgifter finns hos SKS om nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden.
Det finns inga NO/NS-bestånd på fastigheten.

Fiske

Fastigheten ingår i Landösjöns FVO och har fiskerätt i Landögsjön som erbjuder mycket fint fiske. Fiskerätten gäller även i ett stort antal tjärnar i området.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult tillhanda senast 2019-11-29. Antingen via post till LRF Konsult, Tina Olsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till tina.olsson@lrfkonsult.se

Visning

Visning sker efter överenskommelse med LRF Konsult. Kontakta fastighetsmäklare Tina Olsson, tina.olsson@lrfkonsult.se för att boka visning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter