Skogsfastighet

Virkesrik skogsfastighet ca 66 ha

Pris 8,7 miljoner eller bud

8 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 28 feb, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,5 ha
Tomtområde
66,5 ha
Virkesförråd
14 134 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA SKRÄVLE 1:16

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet om ca 66 hektar i ett samlat skifte med ett virkesförråd om ca 14 200 m³sk. Virkesförrådet domineras av välskötta grandominerade homogena bestånd med tillväxande skog i åldrarna 25-55 år . Bonitet ligger på 9,9 m³sk/ha och fastigheten har en god tillgänglighet i terräng med bra korta drivnings förhållande fram till bilväg. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Pris 8,7 miljoner kr eller bud

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av David Ljungkvist på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 64 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om 14 134 m³sk, varav ca 6 600 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Medelboniteten är beräknad till 9,9 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 400 m³sk. Trädslagsfördelningen är 2 % tall, 84 % gran, 14 % löv.

OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Skogsvård

Fastigheten är överlag mycket välskött och är skött med skogsförvaltning under en lång tid. Detta har resulterat i mycket välskötta, virkesrika och homogena skogsbestånd med en jämn åldersfördelning samt ett bra vägnät, vilket skapar goda förutsättningar för en jämn och god avkastning för framtiden.
Gallringsuttag kommer ske i avdelningen 15 av ägaren under försäljningsprocessen till en volym av ca 3-400 m³sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten fram t.o.m. 2020-06-30 och därefter övergår rätten till köparen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen så finns det inga registrerad kultur- eller forn lämningar på fastigheten men det förekommer enstaka odlingsrösen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter