Lantbruk

Virkesrik skogsfastighet om 36 ha utan byggnader

Pris eller bud

4 625 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 jun, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,5 ha
Tomtområde
34,5 ha
Virkesförråd
8 175 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KARLSHAMN HÖGAHULT 1:38

Om fastigheten

Virkesrik barrskogsfastighet om 36,3 hektar i Högahult nordöst om Karlshamn. Den totala arealen på fastigheten uppgår 36,3 hektar och den produktiva skogsmarken om 35,8 hektar med ett virkesförråd om ca 8 175 m³sk varav ca 5 900 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Medelbonitet är bedömd till 8,5 m³sk/ha och fastigheten har god tillgänglighet med vägar med korta drivnings förhållande. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Pris 4 625 000 kr eller bud

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av David Ljungkvist på LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 36,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om 8 175 m³sk, varav ca 5 900 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 187 m³sk. Trädslagsfördelningen är 54 % tall, 40 % gran, 6 % björk.

OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Skogsvård

Skogen har en relativt jämn åldersfördelning och slutna bestånd samt ett bra vägnät vilket skapar goda drivningsförhållanden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheterna finns kulturlämningar i form av torp, Källa: SeSverige.
Se även info på Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 160 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter