Lantbruk

Vitås finaste skogsfastighet?

Försäljningssätt

Bud senast fre 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
269,0 ha
Skogsmark
227,6 ha
Myr/kärr/mosse
30,5 ha
Berg/hällmark
3,0 ha
Inägomark
7,9 ha
Virkesförråd
25 537 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LULEÅ VITÅN 36:1, Vitån 10:7, Vitån 10:8, Vitån 5:3, Vitån 5:45

Adress

Vitåvägen Luleå

Om fastigheten

Ett objekt bestående av fem fastigheter i Vitå, 269 hektar mark och 25 500 m³sk virke där 18 500 m³sk är över 100 år! Marken består av ett stort sammanhängande skogsområde på 244 hektar med fin arrondering som är beläget ca: 7 km från byn Vitå samt några mindre skiften närmare byn. Letar du ett rejält skogsskifte för skogsbruk och jakt som ligger nära samhället då har du chansen nu!

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Garage

Ett garage finns på fastigheten Vitån 10:7 garaget är utarrenderat till år 2044 och kan ej nyttjas av köpare av fastigheten

Jakt

Jakten är inte upplåten utan medföljer fastigheten, fastigheten är för närvarande inte med i något älgskötselområde eller viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2017 och är framräknad till år 2019 med tillväxtberäkningar i datorprogrammet PC skog

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 610 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter