VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Svag framtidsoptimism trots goda förutsättningar

Av Gustav Andersson, 2018-04-03
Nästan all mjölk och hälften av grisköttet säljs utomlands. Den svaga punkten är beroendet av spannmålsimport.

Fina förutsättningar för betesproduktion och spannmålsodling

Klimatet på ön innebär utomordentliga förutsättningar för intensiv betesproduktion och odling av spannmål. Den gräsbaserade foderproduktionen har dessutom skapat ett mervärde för mjölk från Irland. Med marknadsföring har man lyft fram att korna äter gräs istället för majs och soja. Det har man kunnat ta extra betalt för. Men det behövs också foderspannmål och där är självförsörjningsgraden bara femtio procent.

Stort importberoende ett hot

Gustav AnderssonGustav Andersson, lantbruksrådgivare på LRF Konsult pekar i rapporten "Bonden i tio EU-länder" på riskerna med importberoendet. Han skriver att det finns en oro bland lantbrukarna att stora exportländer av spannmål, som Brasilien och Ryssland, i framtiden väljer att exportera större andel kött och därmed exporterar mindre andel foderspannmål. Utan tillräckliga mängder foderspannmål för de irländska mjölkproducenterna hotas i förlängningen landets exportmöjligheter.

Brexit är ett annat hot som de irländska lantbrukarna ser framför sig. Storbritannien är idag den största exportmarknaden för irländska livsmedelsprodukter. Om den marknaden krymper blir effekterna påtagliga för det irländska lantbruket.

Svag framtidtro hos Irlands lantbrukare

Trots de goda förutsättningarna på den gröna ön är lantbrukarna inte särskilt optimistiska inför framtiden. Förutom den ovan beskrivna osäkerheten är lönsamheten för låg och som i många andra länder finns rädslan över att den yngre generationen inte vill ta över.Trots framgångar för irländskt jordbruk är osäkerheten om vart man är på väg stor.

Gustav Andersson fastnade ändå för några positiva saker att ta med sig hem till Sverige. Framförallt möjligheten som irländska mjölkbönder har att binda mjölkpriset på upp till 5 år.

– Skulle vi erbjudas det av våra uppköpare i Sverige hade vi kunnat låsa kalkylen på ett annat sätt i våra mjölkföretag och fokusera mera på produktionen, samtidigt skulle vi kunna visa upp fasta intäkter för externa finansiärer som banker.

Läs hela rapporten Bonden i EU — Irland

Stor export från grön ö»

Gustav Andersson

Fler blogginlägg


Inga skatteförslag i vårbudgeten

av - 17 april 2018

Ekonomi, Politik, Skatt
Det blir inga förändringar på skatteområdet – varken för företag eller privatpersoner. Däremot får Skatteverket tillskott för att genomföra fler oanmälda kontroller av personalliggare. Det är...

Fokus på marknadens krav i det holländska lantbruket

av Johan Helmvik - 26 mars 2018

EU, Ekonomi, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Bonden i EU
Nederländerna är en av världens största livsmedelsexportörer. Det präglar också lantbruket som sneglar mer på marknadens krav än på vad politiker och lagstiftning säger, menar Johan Helmvik,...

Stort intresse för den ekologiska produktionen i Finland

av Emil Falk - 16 mars 2018

Digital Bonde, EU, Ekonomi, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Bonden i EU
Finland liknar på många sätt Sverige som jordbruksland. En skillnad är att marknaden för inhemska varor är urstark. De finländska konsumenterna har stort förtroende för landets lantbrukare och köper...

Hög affärsmässighet hos unga tyska lantbrukare

av Carl Dyrendahl - 9 mars 2018

EU, Ekonomi, Lantbruk, Bonden i EU
Tyskland med 4,2 miljoner mjölkkor är störst inom EU på mjölk. Strukturrationaliseringen går fort.