VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Fokus på marknadens krav i det holländska lantbruket

Nederländerna är en av världens största livsmedelsexportörer. Det präglar också lantbruket som sneglar mer på marknadens krav än på vad politiker och lagstiftning säger, menar Johan Helmvik, rådgivare på LRF Konsult.

Läs hela rapporten om Nederländerna
Johan Helmvik

Nederländerna är litet och tättbefolkat med en stor produktion av trädgårds- och lantbruksprodukter. Men också en stor handelsnation med Rotterdam som ett nav för gods till och från Europa. En dryg fjärdedel av landets livsmedelsexport är i praktiken reexport.

Innovativa lantbruksföretag ger framgång — men växhusnäringen har problem

I rapporten "Bonden i tio EU-länder" konstaterar Johan Helmvik att landet varit framgångsrikt, mycket tack vare att lantbruksföretagen varit innovativa och att man verkar ha politiskt stöd för utveckling av lantbruket. Ändå brottas den stora växthusnäringen med problem. Energikostnaderna stiger, miljökraven ökar och markpriserna gör att investeringskostnaderna skjuter i höjden när man behöver utvidga.

Som en konsekvens av de höga etableringskostnaderna är växthusodlingarna koncentrerade till antal större familjeföretag med stark ekonomi bakom sig, skriver Johan Helmvik i sin rapport.

Grisnäringen — koncept istället för större besättningar

Att landet är tätbefolkat skapar också problem för grisnäringen som har svårt att expandera när grannarna säger nej till mer gödsel. En vision för grisnäringen har tagits fram som innebär satsning på koncept istället för större besättningar. Enligt visionen är ett rimligt grisantal mellan åtta och nio miljoner, mot dagens tolv miljoner grisar.

Johan Helmvik konstaterar att vi inte bör ta efter deras grisproduktion som han beskriver som industriell.

– De jobbar mot en världsmarknad där vi inte finns. Vi måste hitta egna vägar där både ekologiskt och kvalitet kan lyftas fram.

Mjölknäringen ser ökad betesdrift och system med "betescoacher"

På mjölksidan syns en tydlig anpassning till marknaden där de stora butikskedjornas efterfrågan på "betesmjölk" förändrat villkoren för bönderna. Många gårdar har återgått till betesdrift och idag går drygt 80 procent av de holländska korna på bete minst 120 dagar om året. För att hjälpa bönderna har regeringen tillsammans med Rabobank och mjölkindustrin tagit initiativ till ett system med "betescoacher".

Läs hela rapporten Bonden i EU — Nederländerna

Bonden i EU Nederländerna

Fler blogginlägg


Moms i lantbruket

av Fredrik Rosén - 21 juni 2018

Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Skatt
Momsfrågor i lantbrukssektorn kan vara kniviga och behovet av rådgivning är stort. Skattejuristen Fredrik Rosén på LRF Konsult svarar på några av de vanligaste frågorna.

Polens utmaning är att få ordning på produktiviteten

av - 12 juni 2018

Bonden i EU, Digital Bonde, EU, Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare
Nästan hälften av Polens yta är jordbruksmark och landet har förutsättningar att bli Europas nya kornbod.

Vi ses väl på årets Borgeby Fältdagar?

av - 8 juni 2018

Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Borgeby
I år firar Borgeby den 20:e upplagan av mässan den 27-28 juni! Vi på LRF Konsult finns självklart på plats och du är varmt välkommen att prata med någon av våra lantbrukskunniga rådgivare i monter...

Frankrike är jordbruksgiganten i EU

av - 4 juni 2018

Bonden i EU, EU, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare
Frankrike är en av giganterna på jordbruksområdet. Traditionellt har lantbrukarkåren utgjorts av medelstora familjegårdar. Nu går utvecklingen mot antingen storskaligt eller nischproduktion.