VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Fokus på marknadens krav i det holländska lantbruket

Av Johan Helmvik, 2018-03-26
Nederländerna är en av världens största livsmedelsexportörer. Det präglar också lantbruket som sneglar mer på marknadens krav än på vad politiker och lagstiftning säger, menar Johan Helmvik, rådgivare på LRF Konsult.


Johan HelmvikNederländerna är litet och tättbefolkat med en stor produktion av trädgårds- och lantbruksprodukter. Men också en stor handelsnation med Rotterdam som ett nav för gods till och från Europa. En dryg fjärdedel av landets livsmedelsexport är i praktiken reexport.

Innovativa lantbruksföretag ger framgång — men växhusnäringen har problem

I rapporten "Bonden i tio EU-länder" konstaterar Johan Helmvik att landet varit framgångsrikt, mycket tack vare att lantbruksföretagen varit innovativa och att man verkar ha politiskt stöd för utveckling av lantbruket. Ändå brottas den stora växthusnäringen med problem. Energikostnaderna stiger, miljökraven ökar och markpriserna gör att investeringskostnaderna skjuter i höjden när man behöver utvidga.

Som en konsekvens av de höga etableringskostnaderna är växthusodlingarna koncentrerade till antal större familjeföretag med stark ekonomi bakom sig, skriver Johan Helmvik i sin rapport.

Grisnäringen — koncept istället för större besättningar

Att landet är tätbefolkat skapar också problem för grisnäringen som har svårt att expandera när grannarna säger nej till mer gödsel. En vision för grisnäringen har tagits fram som innebär satsning på koncept istället för större besättningar. Enligt visionen är ett rimligt grisantal mellan åtta och nio miljoner, mot dagens tolv miljoner grisar.

Johan Helmvik konstaterar att vi inte bör ta efter deras grisproduktion som han beskriver som industriell.

– De jobbar mot en världsmarknad där vi inte finns. Vi måste hitta egna vägar där både ekologiskt och kvalitet kan lyftas fram.

Mjölknäringen ser ökad betesdrift och system med "betescoacher"

På mjölksidan syns en tydlig anpassning till marknaden där de stora butikskedjornas efterfrågan på "betesmjölk" förändrat villkoren för bönderna. Många gårdar har återgått till betesdrift och idag går drygt 80 procent av de holländska korna på bete minst 120 dagar om året. För att hjälpa bönderna har regeringen tillsammans med Rabobank och mjölkindustrin tagit initiativ till ett system med "betescoacher".

Läs hela rapporten Bonden i EU — Nederländerna»

Johan Helmvik

Fler blogginlägg


Rationaliseringen förändrar det danska lantbruket i snabb takt

av Hanna Andersson - 20 april 2018

EU, Ekonomi, Generationsskifte, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Bonden i EU
Medelarealen ökar och lantbrukarna fokuserar mer på lönsamhet än tillväxt. Men oron över vem som ska ta över finns där.

Inga skatteförslag i vårbudgeten

av - 17 april 2018

Ekonomi, Politik, Skatt
Det blir inga förändringar på skatteområdet – varken för företag eller privatpersoner. Däremot får Skatteverket tillskott för att genomföra fler oanmälda kontroller av personalliggare. Det är...

Svag framtidsoptimism trots goda förutsättningar

av Gustav Andersson - 3 april 2018

EU, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Bonden i EU
Nästan all mjölk och hälften av grisköttet säljs utomlands. Den svaga punkten är beroendet av spannmålsimport.

Stort intresse för den ekologiska produktionen i Finland

av Emil Falk - 16 mars 2018

Digital Bonde, EU, Ekonomi, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Bonden i EU
Finland liknar på många sätt Sverige som jordbruksland. En skillnad är att marknaden för inhemska varor är urstark. De finländska konsumenterna har stort förtroende för landets lantbrukare och köper...