VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Hög affärsmässighet hos unga tyska lantbrukare

Av Carl Dyrendahl, 2018-03-09
Tyskland med 4,2 miljoner mjölkkor är störst inom EU på mjölk. Strukturrationaliseringen går fort.

– För vissa företag kanske för fort, de som vuxit i för stora steg har svårt att behålla vinstmarginaler och lönsamhet, säger Carl Dyrendahl, lantbruksrådgivare på LRF Konsult.

Den tyska marknaden är stor och 80 procent av det som konsumeras i landet är också producerat där. Men förutsättningarna för jordbruk skiljer sig fortfarande åt mellan gamla öst och väst.

Lantbruksföretagen blir större beträffande arealer och besättningsstorlekar ju längre österut man kommer samtidigt som arealpriserna blir lägre, skriver Carl Dyrendahl i rapporten "Bonden i tio EU-länder".

Politiken med nya krav och regler är, förutom höga markpriser, det största orosmolnet för de tyska bönderna. Det gäller särskilt för grisproduktionen där nya krav om rening av ventilationsluft, synen på svanskupering och kastrering, kommer att förändra villkoren.

– Att expandera med bibehållen lönsamhet är nästan omöjligt på grund av höga markpriser, konstaterar Carl Dyrendahl.

Generationsskiften som i många länder är en stor stötesten, verkar i Tyskland har funnit sin lösning, åtminstone i vissa delstater, där det är reglerat i en slags gårdsstadga (Höfeordnung).

Innebörden är att syskon inte har rätt till full kompensation om gården fortsätter inom familjen. Men den nye ägaren måste driva gården i 20 år för att vid en avyttring undvika vinstdelning med syskonen.

Den tyska statens subventioner för omställning till alternativ energiproduktion har blivit en viktig faktor för det tyska lantbrukets ekonomi. Fördelaktiga garantipriser för produktion av el har underlättat satsning och finansiering av biogasanläggningar. Även elproduktion från solceller har blivit en viktig intäktskälla för lantbruket.

-Vi såg framför allt en affärsmässighet hos de unga lantbrukarna vi besökte, de hade tydliga affärsidéer och strategier som genomsyrade hur de byggde sina produktioner, köpte in förnödenheter och avyttrade sina produkter, sammanfattar Carl Dyrendahl.

Läs rapporten Bonden i EU Tyskland — Flest mjölkkor i hela EU»

Kategorier: Bonden i EU, Ekonomi, EU, Lantbruk
Carl Dyrendahl

Fler blogginlägg


Stort intresse för den ekologiska produktionen i Finland

av Emil Falk - 16 mars 2018

Digital Bonde, EU, Ekonomi, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Bonden i EU
Finland liknar på många sätt Sverige som jordbruksland. En skillnad är att marknaden för inhemska varor är urstark. De finländska konsumenterna har stort förtroende för landets lantbrukare och köper...

Förmån av privat sjukvård kan bli skattepliktig i juli

av Susanne Pålsson - 21 februari 2018

Skatt
Ska du söka privat sjukvård och låta ditt aktiebolag stå för utgiften är det är hög tid att boka tid hos en vårdgivare, eftersom förmån av privat vård blir skattepliktig 30 juni 2018.