VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Hög affärsmässighet hos unga tyska lantbrukare

Av Carl Dyrendahl, 2018-03-09
Tyskland med 4,2 miljoner mjölkkor är störst inom EU på mjölk. Strukturrationaliseringen går fort.

Läs hela rapporten om Tyskland

 

– För vissa företag kanske för fort, de som vuxit i för stora steg har svårt att behålla vinstmarginaler och lönsamhet, säger Carl Dyrendahl, lantbruksrådgivare på LRF Konsult.

Förutsättningarna för jordbruk skiljer sig fortfarande mellan gamla öst och väst

Den tyska marknaden är stor och 80 procent av det som konsumeras i landet är också producerat där. Men förutsättningarna för jordbruk skiljer sig fortfarande åt mellan gamla öst och väst.

Lantbruksföretagen blir större beträffande arealer och besättningsstorlekar ju längre österut man kommer samtidigt som arealpriserna blir lägre, skriver Carl Dyrendahl i rapporten "Bonden i tio EU-länder".

Politiken med nya krav och regler är, förutom höga markpriser, det största orosmolnet för de tyska bönderna. Det gäller särskilt för grisproduktionen där nya krav om rening av ventilationsluft, synen på svanskupering och kastrering, kommer att förändra villkoren.

– Att expandera med bibehållen lönsamhet är nästan omöjligt på grund av höga markpriser, konstaterar Carl Dyrendahl.

Generationsskiften fungerar ofta bra i Tyskland

Generationsskiften som i många länder är en stor stötesten, verkar i Tyskland har funnit sin lösning, åtminstone i vissa delstater, där det är reglerat i en slags gårdsstadga (Höfeordnung).

Innebörden är att syskon inte har rätt till full kompensation om gården fortsätter inom familjen. Men den nye ägaren måste driva gården i 20 år för att vid en avyttring undvika vinstdelning med syskonen.

Tydliga affärsidéer och strategier hos de unga tyska lantbrukarna

Den tyska statens subventioner för omställning till alternativ energiproduktion har blivit en viktig faktor för det tyska lantbrukets ekonomi. Fördelaktiga garantipriser för produktion av el har underlättat satsning och finansiering av biogasanläggningar. Även elproduktion från solceller har blivit en viktig intäktskälla för lantbruket.

-Vi såg framförallt en affärsmässighet hos de unga lantbrukarna vi besökte, de hade tydliga affärsidéer och strategier som genomsyrade hur de byggde sina produktioner, köpte in förnödenheter och avyttrade sina produkter, sammanfattar Carl Dyrendahl.

Läs hela rapporten om Bonden i EU - Tyskland

Bonden i EU Tyskland

Kategorier: Bonden i EU, Ekonomi, EU, Lantbruk
Carl Dyrendahl

Fler blogginlägg


Polens utmaning är att få ordning på produktiviteten

av - 12 juni 2018

Bonden i EU, Digital Bonde, EU, Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare
Nästan hälften av Polens yta är jordbruksmark och landet har förutsättningar att bli Europas nya kornbod.

Vi ses väl på årets Borgeby Fältdagar?

av - 8 juni 2018

Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Borgeby
I år firar Borgeby den 20:e upplagan av mässan den 27-28 juni! Vi på LRF Konsult finns självklart på plats och du är varmt välkommen att prata med någon av våra lantbrukskunniga rådgivare i monter...

Frankrike är jordbruksgiganten i EU

av - 4 juni 2018

Bonden i EU, EU, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare
Frankrike är en av giganterna på jordbruksområdet. Traditionellt har lantbrukarkåren utgjorts av medelstora familjegårdar. Nu går utvecklingen mot antingen storskaligt eller nischproduktion.

Träffa oss på Brunnby Lantbrukardagar

av - 17 maj 2018

Affärsrådgivning, Digital Företagare, Digitalisering, Generationsskifte, Juridik, Lantbruk, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Brunnby Lantbrukardagar
Årets Brunnby Lantbrukardagar står för dörren, 4–5 juli. Då kan du träffa oss på LRF Konsult på Brunnby gård utanför Västerås för att prata om företagande, generationsskifte, fastighetsförmedling och...