VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Stort intresse för den ekologiska produktionen i Finland

Av Emil Falk, 2018-03-16
Finland liknar på många sätt Sverige som jordbruksland. En skillnad är att marknaden för inhemska varor är urstark. De finländska konsumenterna har stort förtroende för landets lantbrukare och köper helst finskt.

Läs hela rapporten om Finland

 

– Jag tror att vi kan lära oss av det "finska" mervärdet, säger Emil Falk, lantbruksrådgivare på LRF Konsult.

Stark framtidstro hos unga finska lantbrukare

I Sverige finns det omkring 60 000 lantbruksföretag, i Finland 50 000. Gårdarnas medelareal är drygt 40 hektar i bägge länderna. Men på en punkt skiljer sig grannländerna åt; den finländska självförsörjningsgraden är närmare hundra procent. Emil Falk, lantbruksrådgivare på LRF Konsult, reste nyligen i landet inför rapporten "Bonden i tio EU-länder" och hans intryck är att det finns en framtidstro, framför allt bland yngre lantbrukare.

Stort förtroende för Finlands inhemska lantbruk

De finländska konsumenterna har stort förtroende för landets lantbrukare och köper helst finskt. Det betyder att det mesta som produceras i Finland också konsumeras där. Självförsörjningsgraden för griskött, spannmål och mjölk är runt hundra procent, när det gäller nötkött lite lägre, 82 procent.

Intresset för ekologiska produkter växer fort i Finland

Att konsumenterna litar på den konventionella produktionen är antagligen också förklaringen till att ekoprodukter har haft lite svårare på den finska marknaden. Även om Finland ligger efter Sverige så är intresset snabbt växande. Sedan 2005 har den ekologiskt odlade arealen ökat med 68 procent. Emil Falk menar att svenska lantbrukare har en del att lära i Finland om hur man bygger mervärde, men konstaterar samtidigt att det inte bara handlar om hur bönderna agerar.

- Ansvaret för det svenska mervärdet kan inte enbart läggas på lantbrukarna. Vi måste få med oss handlare och konsumenter på samma vis som de fått i Finland.

Stora investeringar görs — generationsväxling ett problem

Trots oron och osäkerheten kring hur stödpolitiken kommer att vara i framtiden, investeras mycket pengar, både i stallar, halmpannor, spannmålstorkar och spannmålssilos.

Strukturrationaliseringen driver utvecklingen och runt 1700 lantbrukare försvinner varje år. De som är kvar blir större och investerar för att få en mer rationell drift.
Generationsväxlingen är dock ett problem.

¬ Bilden är att många yngre saknar intresse för att ta över lantbruksföretag, säger Emil Falk. 

Läs rapporten Bonden i EU Finland

Bonden i EU Finland

Emil Falk

Fler blogginlägg


Moms i lantbruket

av Fredrik Rosén - 21 juni 2018

Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Skatt
Momsfrågor i lantbrukssektorn kan vara kniviga och behovet av rådgivning är stort. Skattejuristen Fredrik Rosén på LRF Konsult svarar på några av de vanligaste frågorna.

Polens utmaning är att få ordning på produktiviteten

av - 12 juni 2018

Bonden i EU, Digital Bonde, EU, Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare
Nästan hälften av Polens yta är jordbruksmark och landet har förutsättningar att bli Europas nya kornbod.

Vi ses väl på årets Borgeby Fältdagar?

av - 8 juni 2018

Ekonomi, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare, Borgeby
I år firar Borgeby den 20:e upplagan av mässan den 27-28 juni! Vi på LRF Konsult finns självklart på plats och du är varmt välkommen att prata med någon av våra lantbrukskunniga rådgivare i monter...

Frankrike är jordbruksgiganten i EU

av - 4 juni 2018

Bonden i EU, EU, Lantbruk och ekonomi, Lantbrukare
Frankrike är en av giganterna på jordbruksområdet. Traditionellt har lantbrukarkåren utgjorts av medelstora familjegårdar. Nu går utvecklingen mot antingen storskaligt eller nischproduktion.