“Med engagemang som viktig drivkraft”

Rådgivnings- och redovisningsföretaget LRF Konsult har satt upp ambitiösa tillväxtmål. Fram till år 2015 ska företaget växa kraftigt.

Det är möjligt tack vare en unik kompetens, hängivna medarbetare och utvecklingsorienterade chefer. De flesta associerar LRF Konsult med den gröna näringen, det vill säga skog och lantbruk. Det är till stor del där företaget har sin bas och unika kompetens. Men när LRF Konsult nu växer är även ägarledda företag utanför den gröna näringen i fokus. Hur och var företaget ska växa är en fråga för etablerings- och försäljningschefen Johan Roos.

Berätta om din roll?
– Jag arbetar på strategisk nivå med försäljning. LRF Konsult består av flera regioner och 1500 medarbetare, och tillsammans med regioncheferna tar jag fram strategier, försäljningsmål och arbetssätt. Med tanke på att vi har 135 kontor runt om i hela landet och att många idéer växer fram på lokal nivå är det viktigt att vi samordnar och lär av varandra. I min roll ingår även ett ansvar för hur och var LRF Konsult ska etablera sig och växa. Det kan till exempel handla om att vi vill expandera på en viss ort eller få in ny kompetens och nya kunder på någon av våra befintliga orter.

Har ni även en plan för medarbetarnas tillväxt?
– Absolut, både på individ- och kontorsnivå. LRF Konsult har en kompetensdriven organisation utifrån våra fyra tjänsteområden Ekonomi, Juridik, Affärsrådgivning och Fastighetsförmedling. Det är oerhört viktigt att alla medarbetare trivs och utvecklas i sina roller. Att skapa intressanta karriärvägar både för specialister och ledare är något vi jobbar kontinuerligt med. Vi håller även på att bygga upp kompetensnätverk inom företaget. En grundläggande inställning inom LRF Konsult är att du ska få möjlighet att utvecklas inom de områden du känner engagemang och intresse för. I mitt fall handlar det om människor och försäljning.

Hur har din egen karriärväg sett ut?
– Jag började som trainee för ett antal år sedan. Därefter arbetade jag som konsult, främst med ekonomisk rådgivning till skogsägare. Därefter har jag haft roller som kontorschef, marknadsansvarig för vårt skogliga segment- och resultatenhetschef. Innan jag fick min nuvarande tjänst arbetade jag som affärschef för ett av våra dåvarande marknadsområden. Jag tror min chefskarriär kan vara belysande för vilka möjligheter som finns hos oss. Att vara relativt ung och även småbarnsförälder har inte varit något hinder i karriären. Här är det din drivkraft och dina ambitioner som styr.

Är alla lika nöjda med sin karriär som du?
– Vi genomför medarbetarundersökningar två gånger per år och den senaste visar att 95 procent av alla medarbetare tycker att de har ett intressant och engagerande arbete. Det ser jag som ett gott betyg, även om det fortfarande finns saker att förbättra. En sak vet vi – nöjda medarbetare och nöjda kunder går hand i hand.

Namn: Johan Roos
Titel: Marknad- och utvecklingschef
Utbildning: Jägmästare samt en magisterexamen i företagsekonomi, examen 2003
Vad ger dig lust att gå till jobbet? Jag har ett mångfacetterat jobb, vilket gör att det aldrig blir långtråkigt.