VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Mångfald och inkludering

Då mångfalden hos landets småföretagare är större idag än någonsin tidigare behöver vi säkerställa att LRF Konsult har rätt kompetens hos våra medarbetare för att kunna tillgodose våra kunders behov

För att kunna erbjuda Sveriges alla småföretagare bästa möjliga rådgivning, måste vi säkerställa att våra medarbetare besitter en mängd kompetenser, erfarenheter, och språkliga kunskaper. Just därför vill vi attrahera och rekrytera medarbetare med rätt attityd, ett engagemang som syns och känns och som brinner för att ge kvalificerad rådgivning till Sveriges småföretagare lika mycket som vi gör. Detta oberoende av personens bakgrund. 

Vi vet att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar med nya kreativa idéer och tankar som hjälper oss i att förbättra vårt arbete. Tillsammans är vi Sveriges bästa redovisnings- och rådgivningsföretag! Det är tillsammans vi säkerställer att våra kunder får rådgivning i världsklass.


Såhär säger Katarina Hedström Klarin (VD)

- "Mångfald och inkludering är konkurrensfaktorer och viktiga förutsättningar för att vi ska kunna möta kundbehovet, men också för att attrahera rätt sammansättning av medarbetare så att vi fortsatt kan vara ett växande och lönsamt företag. 

För att vara relevanta och konkurrenskraftiga måste vi ha rätt kompetenser och tjänster utifrån våra kunders behov. Detta kräver att vi besitter olika spetskompetenser, erfarenheter, yrkesvana och ålder då Sveriges småföretagare är verksamma i många branscher, men också har olika förutsättningar, bakgrunder och befinner sig i olika utvecklingsfaser. Vi måste möta kunden utifrån deras behov.

Konkurrensen om kunderna i en allt tuffare marknad gör att vi ställer krav på hög kompetens och förmåga att ständigt utvecklas hos våra medarbetare. Vi vet att olikheter berikar såväl kundernas som vår egen verksamhet".