Utvecklingsmöjligheter på LRF Konsult

På LRF Konsult ger vi dig kraft att växa till framtidens rådgivare. Med en mängd olika utbildningar och kompetensnätverk ger vi dig möjligheten att växa till din fulla potential.

SRF Auktoriserad redovisningskonsult

Som nyanställd erbjuds du en gedigen introduktionsutbildning för att du ska lära känna LRF Konsult som företag, våra arbetssätt och skapa dig ett internt nätverk. Därefter följer du en utbildningstrappa specialiserat för varje tjänsteområde (ekonomi & skatt, juridik, fastighetsförmedling och affärsrådgivning), där vi kan erbjuda dig olika typer av vidareutbildningar, kompetensnätverk och mentorskapsprogram. Vi ser gärna att du har som mål att blir auktoriserad redovisningskonsult och hjälper dig till att uppnå dessa mål.

Specialisera dig!

Självklart finns en mängd olika specialistområden som just du kan specialisera dig inom. Den ena kunden är inte den andra lik och därför lär du dig nytt i det dagliga arbetet och mötet med kunden. På LRF Konsult kan du också arbeta som kundansvarig, studentansvarig, utbildare, säljresurs, regionalt lantbruks- eller skogsansvarig,  spetsnätverkansvarig eller i något annat roligt projekt. Du har alla möjligheter till att påverka din egen utveckling hos oss.

LRF Konsult är inne på en spännande förändringsresa och möjligheterna att involveras i spännande utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder är många.

Vill du bli en av våra framtida ledare?

Vi söker ständigt nya ledare som vill driva den digitala utvecklingen hos oss leda våra medarbetare och kontor in i framtiden. Du kan exempelvis arbete som biträdande kontorschef, kontorschef, regionschef eller tjänsteområdesansvarig m.m. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar för våra befintliga, nya och potentiella framtida ledare och erbjuder dessa en mängd olika utbildningar. Detta är en del av karriärutvecklingen hos oss, men det säkerställer också att vi hittar kunniga nya förändringsledare till organisationen.

Women Up

LRF Koncernen skickar årligen 4 kvinnor till det ett årslånga internationella ledarskapsprogrammet Women Up Sweden.

Det internationella programmet International Council on Women’s Business Leadership (ICWBL) grundades 2011 av Hillary Clinton och sedan 2014 programmet i Sverige.  LRF Koncernen skickar årligen 4 kvinnor till det ett årslångt ledarskapsprogram baserat på ’Centered Leadership’. Deltagarna representerar såväl privata bolag som offentlig sektor och entreprenörer. Parallellt löper ett mentorskapsprogram med omkring 40 särskilt utvalda seniora ledare som agerar mentorer.

Ledarskap på LRF Konsult

I vårt koncerngemensamma ledarprogram ”Ledarakademin” utvecklar vi våra ledare utifrån våra ledarkriterier Engagemang, Utveckling och Mod. Se våra filmer om hur vi ser på ledarskap inom LRF-koncernen.

Engagemang

Mod Utveckling