Lärorik höst med LRF Konsult

Av Elias Alvebro, 2018-11-01

Mitt namn är Elias Alvebro och jag studerar mastersprogrammet i redovisning och finansiell styrning på Handelshögskolan i Göteborg. Min praktik är på kontoret i Göteborg.

Höga förväntningar som blivit uppfyllda

Lika fort som sommaren tog slut har denna höst än så länge flugit fram och när jag skriver detta står årets andra träff runt hörnet. Förväntningarna på hösten var höga när jag i slutet av augusti satte mig på tåget upp till Stockholm. Kick-offen blev riktigt lyckad och gav mersmak för hösten.

Kräftskiva på Göteborgskontoret 

I Göteborg var min första dag på kontoret en utbildningsdag för alla anställda som på kvällen avslutades med en kräftskiva. Det var en rolig dag då jag lärde känna många av kollegorna på kontoret, så en riktigt bra start på hösten. Jag har sedan dess spenderat ungefär en dag i veckan på kontoret och redan från första dagen så har jag fått möjligheten att delta i kundmöten och jobba i olika bokföringsprogram.

Kundrådgivning och Digitalisering på LRF Konsult

Just kundrådgivning är något jag tror kommer bli allt viktigare i framtiden med bland annat digitaliseringen som orsak. Det är då perfekt att min handledare Mathias Broomé är en väldigt duktig rådgivare, att få sitta med honom på kundmöten och höra hur han tänker och resonerar under och efter dem har varit väldigt lärorikt. Detta är något jag uppskattat och jag kommer under hösten fortsätta att ta vara på så mycket kunskap som möjligt från kollegorna på kontoret.

Hälsningar,
Elias Alvebro

Elias Alvebro

Fler blogginlägg

Nu knyts säcken ihop

av Henning Ekselius - 5 december 2018

Full fart tillsammans med Internship på LRF Konsult!

av Jonathan Ahlm - 1 november 2018

Temadagar, förväntningar och erfarenheter

av Malin Ahlqvist - 1 november 2018

LRF Konsult Internship - kombination av teori och praktik

av Björn Beckman - 1 november 2018