I startgroparna på LRF Konsult

Av Erik Grafström, 2018-10-16

Mitt namn är Erik Grafström och jag är internshipstudent på LRF Konsult i Umeå. För tillfället pluggar jag mitt sista år till Jägmästare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala där jag läser en företagsekonomisk master.

LRF Konsult - för att lära mig mer om Småföretagare

Utbildingen till jägmästare har enligt mig ett tungt industriellt fokus, vilket för mig innebar att jag framförallt sökte till LRF Konsult för att få lära mig mer om småföretagare- och privatekonomisegmentet som rör skog och lantbruk.

Jag såg väldigt mycket fram emot kickoffen, och att få träffa de andra studenterna för att se vilka de var för ena. Jag blev positivt överaskad att få möta en salig blandning av lantmästare, ekonomer, agronomer, skogsmästare och jägmästare. För mig med skoglig bakgrund tycker jag att det är extra lärorikt att träffa människor med annan utbildningsbakgrund då utbytet man har sinsemellan är större än om man hamnar på en plats där alla gått i samma skola och med liknande intressen.

Peppad att sätta igång med Internship

Efter två intensiva dagar, fyllda av både roliga, avslappnade aktiviteter och mer seriösa inslag var man minst sagt uppfylld av intryck och pepp att sätta igång!
Min första dag på kontoret i Umeå möttes jag av kontorschefen och min handledare för att tillsammans gå igenom förväntningar och upplägget under internship-perioden där jag fick utrymme att uttrycka mina önskemål på moment inom programmet. Det dröjde inte innan nervositeten släppte och man kände sig som en i gemenskapen.

Under mina första tre dagar har jag hunnit med ett brett spektra av arbetsuppgifter som stäcker sig från att göra skogsbruksplaner på kontoret till att planera en skogsfastighet ute i fält tillsammans med min handledare till att sedan den tredje dagen sitta med en läromodul för att lära mig företagets bokföringsprogram och datasystem.

Mitt första intryck av företaget är just denna bredd, och att jag som nichad i min grundutbildning får möjligheter, och förväntas bredda min kompetens med nya saker. Något som jag tycker verkar otroligt rolig! Jag ser redan fram emot mitt nästa besök.

Med vänlig hälsning, 
Erik Grafström

Erik Grafström

Fler blogginlägg

Nu knyts säcken ihop

av Henning Ekselius - 5 december 2018

Full fart tillsammans med Internship på LRF Konsult!

av Jonathan Ahlm - 1 november 2018

Temadagar, förväntningar och erfarenheter

av Malin Ahlqvist - 1 november 2018

Lärorik höst med LRF Konsult

av Elias Alvebro - 1 november 2018