"Jag ser fram emot att få se hur man får företag att växa i praktiken"

Av Sebastian Hellenborg, 2018-10-15

Mitt namn är Sebastian Hellenborg och jag är väldigt glad att ha fått bli en av de 12 utvalda för årets internship nu under hösten 2018. Jag kommer under hösten sitta på huvudkontoret cirka en gång i veckan och arbeta tillsammans med affärsrådgivningsavdelningen.

Om mig och mina förväntningar

Jag tog min kandidatexamen i Företagsekonomi med inriktning Redovisning/Ekonomistyrning i januari 2018 på Stockholms Universitet och har nu precis påbörjat vidarestudier på Uppsala Universitet där jag läser ett Masterprogram inom Redovisning & Finansiering med inriktning Ekonomistyrning. Jag ser internshipet som en ypperlig möjlighet att få sätta mina ”skol”kunskaper i ett verkligt perspektiv och inte minst inom affärsrådgivningen som är lite det området jag valt att specialisera mina studier kring.

Jag är väldigt intresserad av just Ekonomistyrning, verksamhetsstyrning som jag föredrar att kalla det, samt konsten att få företag att växa och där tror jag att internshipet kommer ge mig väldigt mycket inblick i hur detta sker i verkligheten. Det är ju trots allt en skillnad mellan att läsa sig till hur företag ska växa och hur det faktiskt sker i praktiken. Kort sagt, mina förväntningar är höga.

Lite vad jag kommer arbeta med och varför jag ser det som en viktig del av rådgivning till kund

Småföretag utgör utan tvekan en väldigt stor del av Sverige och näringslivet. I dagsläget krävs det däremot att man är väldigt snabb i att ”hänga med” den förändringstakten som dessutom bara växer och växer i takt med digitalisering och snabba förenklingar av processer.

Ekonomistyrning blir därför mer och mer viktigt enligt mig. Just Ekonomistyrning och dess tolkning samt funktion är något jag kommer arbeta väldigt nära med under mitt internship och försöka veckla ut begreppet för att det ska kunna konkretiseras för småföretag. Studier visar att verksamheter behöver styrning när de växer för att förhindra växtvärk och liknande. Sedan har begreppet i sig fått en något byråkratisk ton, något som entreprenörer och små företag, exempelvis familjeföretag, gärna inte vill förknippas med. Däremot har det en mycket mer omfattande innebörd och jag ser det mer som kartläggningen till inte bara hur man växer, men också hur man lyckas nå sina målsättningar man har med sitt företagande.

Därför tror jag att den möjlighet jag har fått att få medverka inom affärsrådgivning på LRF Konsult kommer vara väldigt lärorikt för mig.

Sebastian Hellenborg

Sebastian Hellenborg kommer att göra sin internship på huvudkontoret.

Fler blogginlägg

Nu knyts säcken ihop

av Henning Ekselius - 5 december 2018

Full fart tillsammans med Internship på LRF Konsult!

av Jonathan Ahlm - 1 november 2018

Temadagar, förväntningar och erfarenheter

av Malin Ahlqvist - 1 november 2018

Lärorik höst med LRF Konsult

av Elias Alvebro - 1 november 2018