Högt ställda förväntningar på årets Internship

Av Gustaf Treschow, 2018-09-20

Mitt namn är Gustaf Treschow och jag har fått förmånen att delta i LRF Konsults internship nu under hösten 2018. Under internshipet kommer samtliga deltagare skriva blogginlägg och detta blir höstens första inlägg.

Höga förväntningar på årets Internship - med skogen i fokus

Jag utbildar mig till skogsmästare via SLU och är inne på mitt sista år i Skinnskatteberg. Jag tycker att LRF Konsults Internship är ett perfekt sätt att få en inblick i hur det är att jobba med framtidens rådgivning mot skogsägare. Mina förväntningar är höga och jag hoppas att jag ska få en inblick i samtliga affärsområden även om skog är det som intresserar mig mest. Jag kommer att vara hos LRF konsult i Stockholm minst en dag i veckan under hösten och tänker likt en tvättsvamp suga åt mig så mycket intryck och kunskap som möjligt.

Jag tycker att den svenska skogen just nu är inne i en spännande fas

Det pratas mycket om hur skogen är vårt samhälles framtida nyckel till att bli en bioekonomi. Samtidigt forskas det mycket kring fler användningsområden än bara energi för skogsråvaran. Urbaniseringstakten i Sverige är en av de högsta i Europa och begreppet utbo kommer med åren bli allt vanligare med tanke på den stora mängden generationsskiften vi står inför.

Jag tycker att utvecklingen där man ser skogen som allt viktigare som råvara med alla de möjligheter som finns kontra det faktum att vi människor i allt större utsträckning tappar kopplingen till de gröna näringarna är både oroväckande och intressant. Framförallt hur rådgivningen mot skogsägare och utbor kommer ändras i framtiden. Att jobba med en produkt som har en omloppstid på ca 70-80 år där nya användningsområden kommer i en mycket snabbare takt än så, gör att den traditionella synen på skog där man har producerat virke och massaved troligtvis kommer ändras på sikt. Hur påverkar detta i sin tur den skogliga skötseln? Hur kommer efterfrågan och priserna på skogsfastigheter påverkas? Hur kommer skogsägaren som företagare påverkas? Och framförallt vilka tjänster kommer efterfrågas i form av rådgivning i framtiden?

Med detta som bakgrund ser jag inget bättre ställe att göra Internship än hos LRF Konsult!

Hälsningar från 

Gustaf Treschow

Gustaf Treschow

Fler blogginlägg

Nu knyts säcken ihop

av Henning Ekselius - 5 december 2018

Full fart tillsammans med Internship på LRF Konsult!

av Jonathan Ahlm - 1 november 2018

Temadagar, förväntningar och erfarenheter

av Malin Ahlqvist - 1 november 2018

Lärorik höst med LRF Konsult

av Elias Alvebro - 1 november 2018